Locations

Akzo Nobel Pulp and Performance Chemicals (Guangzhou) Co., Ltd Guangzhou

Contact

Visiting address:

Akzo Nobel Pulp and Performance Chemicals (Guangzhou) Co., Ltd
G. Econ. & Techn. Dev. Distr., Hong Jing Road, East Section 61
510760 Guangzhou
China
+86 20 83969688
wenxue.pan@akzonobel.com