Locations

International Paint of Shanghai Co., Ltd. (Fuzhou Office) Fuzhou

Business Area: Performance Coatings

Contact

Visiting address:

International Paint of Shanghai Co., Ltd. (Fuzhou Office)
Rm 2120, Aboluo building, 132 Wuyi zhong Road
350003 Fuzhou
China
+86 591 8305 5302
Hui.Lin@akzonobel.com