Locations

International Paint of Shanghai Co., Ltd (Guangzhou Office) Guangzhou

Business Area: Performance Coatings

Contact

Visiting address:

International Paint of Shanghai Co., Ltd (Guangzhou Office)
Rm 1302, North Tower, Hub 1068 Xin Gang Rd (E)
510060 Guangzhou
China
+86 20 8923 6453
David.Zhou@akzonobel.com