KOH - Kaliumhydroxid (Potassium Hydroxide) Solutions

Kalilut - Potassium Hydroxide

We have a long history working with potassium hydroxide (KOH). By using an existing logistic network, we offer distribution of potassium hydroxide for the Nordic market from our facilities in Bohus.Our potassium hydroxide product is characterized by high and consistent quality and is available in a 46%-and 50%-solution.

Our information about potassium hydroxide is only available in Swedish.


KOH - Kaliumhydroxid - en lösning, många användningsområden

Vi har en lång historisk erfarenhet av kaliumhydroxid (KOH). Genom utnyttjande av ett befintligt logistiskt nätverk kan vi från vår anläggning i Bohus erbjuda distribution av Kalilut på den nordiska marknaden.

Vår Kalilut håller en hög och jämn kvalitet och finns tillgänglig som lösning i koncentrationerna 46% resp 50%.

Använding

Kalilut är ett starkt alkali, även vid låga koncentrationer, och har en pH-höjande effekt. Dess egenskap att spjälka fetter kommer till användning i olika rengörings och avfettningsprocesser inom industrin. Ett av de större användningsområdena är i formuleringar för rengöringsmedel till konsument, institutionella och industriella användningsområden. Andra betydande områden är batteritillverkning och kemisk industri. Dessutom inom harts- och papperstillverkning, elektronik och läkemedel.

Produktdata | Lagring och leverans | Säkerhet

Cases