Vacancy

Territory Officer,
Full-time

Viet Nam, ,

Business unit: Paints and Coatings

About AkzoNobel

AkzoNobel has a passion for paint. We’re experts in the proud craft of making paints and coatings, setting the standard in color and protection since 1792. Our world class portfolio of brands – including Dulux, International, Sikkens and Interpon – is trusted by customers around the globe. Headquartered in the Netherlands, we operate in over 80 countries and employ around 35,000 talented people who are passionate about delivering the high performance products and services our customers expect. For more information please visit www.akzonobel.com.

Responsibility

- Cùng với ASM AkzoNobel xây dựng chỉ tiêu bán hàng cho từng DSRs dựa trên chỉ tiêu năm cũng như lịch sử bán hàng của từng địa bán
- Cùng với ASM AkzoNobel phân tuyến bán hàng và lập kế hoạch thăm viếng thị trường cho từng DSRs dựa trên chỉ tiêu năm cũng như lịch sử bán hàng của từng địa bàn.
- Triển khai và giám sát các hoạt động bán hàng từ NPP ra thị trường
- Quản lý và theo dõi việc thu hồi công nợ trên thị trường
- Phân tích, đánh giá tiềm năng thị trường và cùng với ASM của AkzoNobel đưa ra các kế hoạch phát triển phù hợp với định hướng của AkzoNobel
- Đảm bảo hiệu quả của DSR trong việc phát triển kênh ( Điểm bán thường trực | Mở mới | effective call – Tỷ lệ thành công của cuộc viếng thăm
- Xây dựng quan hệ bán hàng với retailers
- Cập nhật thông tin thị trường, các hoạt động của đối thủ cạnh tranh,
- Tổng hợp, cập nhật báo cáo đầy đủ và đúng thời hạn
- Họp nhân viên DSR kết hợp với TO vào mỗi sáng đầu ngày
- Đi thị trường cùng nhân viên DSR
- Chịu trách nhiệm đào tạo/hướng dẫn cho nhân viên DSRs
- Khen ngợi và động viên nhân viên kịp thời

Vacancy data

Organisation

Job characteristics

Closing date

December 31, 2099

Vacancy number

190000XZ

Continent

Asia

Country

Viet Nam

Business unit

Paints and Coatings

Job family

Sales_Acc_Rep

Hierarchy level

Professional/Experienced/Specialist

Full time/part time

Full-time

Contract type

Permanent


Job requirements/Candidate profile

- Tốt nghiệp Đại học
- Có kinh nghiệm ở vị trí tương tự
- Thành thạo vi tính VP (Word/Excel/PPt)
- Ba năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý
- Giao tiếp tốt
- Kỹ năng thương lượng
- Kỹ năng phân tích và đọc hiểu các báo cáo tài chính
- Kỹ năng trình bày
- Kỹ năng quản lý và lãnh đạo nhân viên
- Sẳn sàng di chuyển trong công việc

Apply