AkzoNobel en Ministerie van Buitenlandse Zaken lanceren de Human Cities Coalition

Publiek-private samenwerking om leven in megasteden te verbeteren

De Human Cities Coalition (HCC), opgericht door AkzoNobel, brengt meer dan 150 stakeholders en 20 partners samen, zoals Arcadis, Philips, ABN Amro, het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Slumdwellers International om steden leefbaarder en duurzamer te maken. Hiermee draagt HCC bij aan Sustainable Development Goal 11 van de Verenigde Naties en de New Urban Agenda. Ton Büchner, CEO van AkzoNobel, lanceert de coalitie vandaag officieel in de aanwezigheid van stakeholders uit de private sector, overheid, NGO’s en de academische wereld.

Büchner: “Wereldwijd wonen er een miljard mensen in sloppenwijken. Als gevolg van de snelle verstedelijking, zal dit aantal stijgen naar drie miljard in 2050. Met het Human Cities-Initiatiefheeft AkzoNobel steden leefbaarder en inspirerender gemaakt. In 2016 hebben we hiermee meer dan negen miljoen mensen bereikt. Dankzij de Human Cities Coalition kunnen we nu een nog groter maatschappelijk verschil maken. Door op een duurzame manier samen te werken met stakeholders  uit verschillende hoeken kunnen we als coalitie zowel zakelijke kansen als innovaties creëren.” 

Sheela Patel, Voorzitter van Slumdwellers International: “Dit is de eerste keer dat onze organisatie samenwerkt met de private sector. Dat doen we, omdat deze coalitie daadwerkelijk luistert naar lokale gemeenschappen en deze ook als volwaardige partner beschouwt.”

Inclusieve bottom-up benadering

De coalitie heeft de ambitie om miljoenen inwoners van sloppenwijken voordeel te laten hebben van deze publiek-private samenwerking. Onvoldoende basisvoorzieningen zoals slechte sanitaire voorzieningen en gebrekkige huisvesting, in combinatie met overstromingen  maken megasteden voor velen onleefbaar. HCC richt zich op het bouwen van leefbare steden door samen met partners en stakeholders oplossingen voor deze problemen te vinden. HCC is haar werk gestart in de Aziatische megasteden Jakarta en Manila en zal haar werk in de toekomst uitbreiden naar andere steden.

HCC fungeert als aanjager voor nieuwe innovatieve oplossingen, financieringsmethoden, het leveren van essentiële basisvoorzieningen en het betrekken van lokale organisaties bij ontwikkelingsprojecten in steden. De coalitie gebruikt een nieuwe benadering op het gebied van duurzame stedelijke ontwikkeling. Zo verbindt HCC top- down en bottom-up stakeholders met elkaar, nemen lokale samenlevingen deel als gelijkwaardige partner en worden er schaalbare en commercieel aantrekkelijke oplossingen samen met de private sector bedacht. Daarnaast wil HCC via een blended finance model zowel publiek  als privaat kapitaal aan  trekken.

Fleur Henderson en Ronald Lenz, directeur bij HCC: “Wij onderscheiden ons van andere stedelijke initiatieven door de grote rol die de private sector in onze coalitie speelt. We zijn ervan overtuigd dat dit een enorme impact gaat hebben op de levens van mensen in sloppenwijken.”

’Building liveable cities together’

De lancering heeft als thema ‘Building liveable cities together’. Het event bevat onder andere een keynote van Büchner over het belang van samen optrekken om sloppenwijken leefbaarder te maken, een speech van Jan Peter Balkenende, Voorzitter van de Dutch Sustainable Growth Coalition en bijdragen van panelleden zoals Christine Musisi, Directeur externe betrekkingen bij UN-Habitat en Gert Kroon, CEO Arcadis in Nederland. Meer informatie over het programma is hier te vinden.