AkzoNobel onderzoekt strategische opties voor afsplitsing Specialty Chemicals

9 maart 2017

AkzoNobel verwerpt ongevraagd indicatief voorstel van PPG

AkzoNobel, één van ’s werelds toonaangevende bedrijven op het gebied van verf, coatings en chemicaliën, maakt vandaag bekend dat het strategische opties onderzoekt voor een afsplitsing van haar Specialty Chemicals business. 

Akzo Nobel N.V. (AKZA.AS; AKZOY)

AkzoNobel, één van ’s werelds toonaangevende bedrijven op het gebied van verf, coatings en chemicaliën, maakt vandaag bekend dat het strategische opties onderzoekt voor een afsplitsing van haar Specialty Chemicals business. 

De Specialty Chemicals activiteiten, met een omzet van €4,8 miljard in 2016, heeft een sterke positie met een brede portfolio van toonaangevende technologieën en chemicaliën, die een uitvoerig scala aan eindgebruikers bedienen in verschillende segmenten waaronder bouw, industrie en transport. De afsplitsing stelt Specialty Chemicals in staat om haar leidende positie versneld uit te bouwen in een aantal marktsegmenten. 

In het kader van de afsplitsing zal AkzoNobel verschillende alternatieve eigendomsstructuren voor de Specialty Chemicals activiteiten overwegen, waaronder, maar niet beperkt tot, een zelfstandige beursnotering. De uiteindelijke structuur zal bepaald worden op basis van aandeelhouderswaarde maximalisatie en een bredere afweging van belangen van stakeholders. 

De beslissing van vandaag is versneld nadat AkzoNobel had besloten tot het afwijzen van een ongevraagd, niet-bindend en voorwaardelijk voorstel van PPG Industries Inc. voor alle uitgegeven en uitstaande aandelen AkzoNobel. PPG’s voorstel betekent een serieuze onderwaardering van AkzoNobel en is niet in het belang van de stakeholders, waaronder aandeelhouders, klanten en medewerkers. 

Ton Büchner, CEO van AkzoNobel: 

“Onze Specialty Chemicals business is vooraanstaand in veel van de markten waarin het opereert en we zijn buitengewoon trots op zijn historie, prestaties en onze mensen die er werken. We onderzoeken strategische opties voor afsplitsing van de rest van het bedrijf om te kunnen focussen op zowel de Specialty Chemicals als de Decorative Paints en Performance Coatings groep, waardoor zij hun leidende posities verder uit kunnen bouwen. 

Zoals wij bij onze jaarcijfers in februari hebben gemeld, zijn we nu een gezonder en wendbaarder bedrijf met een solide financiële en operationele basis, dat gericht is op groei. AkzoNobel heeft recordprestaties geleverd in recente jaren op het gebied van winstgevendheid en heeft significante strategische vooruitgang geboekt, waardoor we nu in staat zijn deze strategische beslissing te nemen. 

“Ons besluit van vandaag is door recente ontwikkelingen vervroegd. Het ongevraagde voorstel dat we van PPG hebben ontvangen, is een belangrijke onderwaardering van ons bedrijf met aanzienlijke risico’s en onzekerheden. Het voorstel is niet in het belang van stakeholders van AkzoNobel, inclusief aandeelhouders, klanten en medewerkers, en wij hebben het daarom unaniem afgewezen. Net als mijn collega’s in onze Raden, ons executive team en onze duizenden medewerkers, ben ik er vast van overtuigd dat AkzoNobel zélf het best in staat is de waarde die ons bedrijf in zich heeft vrij te maken. 

“Wij erkennen onze rol in de samenleving en willen ons vermogen veiligstellen om te blijven investeren in gemeenschappen, R&D, innovatie en duurzaamheid in de landen waar we actief zijn.” 

AkzoNobel bevestigt dat het een ongevraagd, niet-bindend en voorwaardelijk voorstel van PPG heeft ontvangen inzake een publiek bod op alle uitgegeven en uitstaande gewone aandelen in het kapitaal van AkzoNobel met een prijs van €54,00 in contanten en 0,3 PPG aandelen per AkzoNobel aandeel, hetgeen overeenkomt met een waarde van €83,00 op 28 februari 2017 (inclusief slotdividend 2016). 

De Raden van Bestuur en Commissarissen van AkzoNobel hebben het voorstel van PPG zorgvuldig bestudeerd en afgewogen, bijgestaan door hun financiële en juridische adviseurs. Hierbij hebben de Raden rekening gehouden met de langetermijnbelangen van alle AkzoNobel stakeholders, inclusief de aandeelhouders. 

De Raden zijn unaniem tot de conclusie gekomen dat het PPG voorstel AkzoNobel vanuit aandeelhoudersperspectief belangrijk onderwaardeert omdat het geen rekening houdt met het lange termijn waarde creatie potentieel van het bedrijf. De Raden hebben daarnaast vastgesteld er aan het element in aandelen van het voorstel belangrijke issues kleven, waaronder de hoge [schulden/leverage] van de combinatie. Ze zijn tevens van mening dat het voorstel belangrijke risico’s met zich meebrengt qua timing en realisatie voor aandeelhouders. Dit geldt zowel voor substantiële mededingingsissues, pensioenplannen en de haalbaarheid van voorgestelde synergiën. 

De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van AkzoNobel denken daarnaast dat het voorstel niet in het belang is van stakeholdergroepen zoals klanten, aandeelhouders en medewerkers. Het voorstel zou nadelig uitpakken voor de gemeenschappen en economieën waar AkzoNobel actief is, inclusief het mogelijk in gevaar brengen van de belangrijke bijdrage aan gemeenschappen en Research & Development organisaties wereldwijd en het grote commitment aan duurzaamheid. Het voorstel zou leiden tot grote onzekerheid voor AkzoNobel medewerkers, potentieel met betrekking tot duizenden banen wereldwijd. 

AkzoNobel heeft geen initiatief genomen tot gesprekken met PPG over dit onderwerp, heeft ze niet aangemoedigd en is dergelijke gesprekken niet aangegaan. 

This is a public announcement by AkzoNobel N.V. pursuant to section 17 paragraph 1 of the European Market Abuse Regulation (596/2014). This public announcement does not constitute an offer, or any solicitation of any offer, to buy or subscribe for any securities in AkzoNobel N.V.