AkzoNobel staat volledig achter de voorzitter van de raad van commissarissen

12 april 2017

AkzoNobel roept Elliott Advisors en PPG op om de aard van hun relatie op te helderen

Akzo Nobel N.V. (AKZA.AS; AKZOY) 

AkzoNobel heeft een verzoek ontvangen om een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) te organiseren om Antony Burgmans te ontslaan als voorzitter van de raad van commissarissen (RvC). Dit voorstel komt van een aantal aandeelhouders geleid door Elliott Advisors. Elliott Advisors heeft aangegeven in december 2016 aandeelhouder van AkzoNobel te zijn geworden. 

De RvC staat volledig achter de heer Burgmans in zijn rol als voorzitter. Zijn unieke ervaring met internationale bedrijfsvoering en internationale transacties is cruciaal voor AkzoNobel. Hij heeft een belangrijke rol gespeeld in het toezicht op en de ondersteuning van het management in de transformatie die het bedrijf heeft doorgemaakt in de recente jaren, wat bij heeft gedragen aan de significant verbeterde prestaties. 

De leden van de RvC zijn van mening dat het verwijderen van de heer Burgmans disproportioneel is, schadelijk en niet in het belang van het bedrijf, de aandeelhouders of van andere belanghebbenden. Daarom zal het voorgestelde agendapunt om de heer Burgmans te ontslaan, worden afgewezen. 

In lijn met het Nederlandse bedrijfsrecht, zal de RvC het voorstel voor het houden van een BAVA in overweging nemen en binnen de statutaire 14 dagen reageren. 

Elliott Advisors heeft al meerdere weken gedreigd om deze actie te ondernemen. Hierdoor heeft AkzoNobel samen met de juridisch adviseurs vooraf al kunnen bepalen wat haar standpunt zou zijn wanneer dit verzoek zou worden gedaan. 

Op 11 april 2017 is onder de aandacht van AkzoNobel  gekomen dat Elliott Advisors de intentie heeft gehad om achter gesloten deuren potentieel prijsgevoelige informatie met PPG te delen met betrekking tot het besluit om een BAVA aan te vragen. AkzoNobel heeft deze informatie gedeeld met de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM) en roept Elliott Advisors  en PPG op om de aard van hun relatie op te helderen alsmede de geschiedenis van de communicatie tussen de twee bedrijven. 

AkzoNobel verwelkomt een open en constructieve dialoog met alle aandeelhouders en is op dit moment zeer actief in gesprek met veel aandeelhouders. AkzoNobel heeft de laatste weken actief het gesprek gevoerd met Elliott Advisors onder meer in ontmoetingen met de CEO, CFO en voorzitter van de RvC van AkzoNobel. 

De raad van commissarissen wil ook graag een aantal belangrijke punten en posities benadrukken:

  • AkzoNobel zal een investeerdersbijeekomst houden op woensdag 19 april 2017 om de nieuwe strategie en de aangepaste financiële richtlijnen toe te lichten, inclusief de plannen voor het creëren van twee gefocuste bedrijven en voor het verbeteren van de langetermijnwaarde voor aandeelhouders en alle andere belanghebbenden
  • AkzoNobel is ervan overtuigd dat in gesprek gaan met PPG op basis van een onacceptabel voorstel significante nadelen kan meebrengen voor het bedrijf, haar aandeelhouders en andere belanghebbenden
  • Het laatste voorstel van PPG onderwaardeert AkzoNobel wederom significant en gaat niet concreet in op de zorgen, risico’s en onzekerheden die AkzoNobel heeft verwoord in de reactie op het eerste voorstel
  • AkzoNobel en de raad van bestuur alsmede de raad van commissarissen hebben zich gedurende het totale proces consistent gehouden aan hun fiduciaire plicht om alle belanghebbenden in acht te nemen bij het beoordelen en afwijzen van de twee ongevraagde voorstellen van PPG
  • Dit verzoek van Elliot Advisors heeft geen enkele invloed op de fundamentele tekortkomingen van de voorstellen van PPG of de huidige positie van AkzoNobel

This is a public announcement by AkzoNobel N.V. pursuant to section 17 paragraph 1 of the European Market Abuse Regulation (596/2014). This public announcement does not constitute an offer, or any solicitation of any offer, to buy or subscribe for any securities in AkzoNobel N.V.