AkzoNobel wijst tweede ongevraagde voorstel PPG af

22 maart 2017

Het voorstel erkent de waarde van AkzoNobel niet en gaat niet in op de significante risico’s en onzekerheden, waaronder aanzienlijke mededingingsoverwegingen.

Akzo Nobel N.V. (AKZA.AS; AKZOY) 

AkzoNobel heeft vandaag bekend gemaakt dat het een tweede ongevraagd, niet-bindend en voorwaardelijk voorstel van PPG Industries Inc. – gedateerd op 20 maart – voor alle uitgegeven en uitstaande aandelen van AkzoNobel heeft afgewezen. 

Het voorstel erkent de huidige en toekomstige waarde van AkzoNobel niet. Daarnaast gaat het niet in op de significante onzekerheden en risico’s voor aandeelhouders en andere betrokkenen. 

De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van AkzoNobel, samen met hun financiële en juridische adviseurs, hebben het tweede voorstel zorgvuldig bestudeerd met in achtneming van de belangen van de aandeelhouders, klanten, medewerkers en andere belanghebbenden van AkzoNobel. 

Het herziene voorstel vertegenwoordigt per AkzoNobel-aandeel een waarde van €88,72 (gecorrigeerd voor slotdividend), waarvan €56,22 (gecorrigeerd voor slotdividend) in contanten en 0,331 aandelen PPG – per 20 maart 2017. 

Het voorstel gaat niet in op de bezwaren die op 9 maart geuit zijn door de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen in de afwijzing van het eerste voorstel. Het aangepaste voorstel: 

  1. Vertegenwoordigt de belangen van de aandeelhouders niet. Het is een significante onderwaardering van AkzoNobel en weerspiegelt niet de toekomstige mogelijkheden voor waardecreatie van de nieuwe strategische richting en focus van zowel de Specialty Chemicals business als voor de Paints en Coatings businesses. Dit zal hen in staat stellen om de respectievelijke leiderschapsposities verder uit te breiden. 
  2. Kent aanzienlijke risico's omdat het non-cash deel verder is verhoogd en vanwege de hoge schuldenlast van de gecombineerde bedrijven. 
  3. Zal resulteren in een groot aantal desinvesteringen door de grote overlap van beide bedrijven, zowel geografisch als in de verschillende Decorative Paints en Performance Coatings-activiteiten. Dit kan leiden tot waardevermindering. Het voorstel gaat niet in op de aanzienlijke risico’s en onzekerheden, inclusief timing, die een gevolg zijn van omvangrijke anti-mededingingsbezwaren bij het volbrengen van de deal. Deze anti-mededingingsbezwaren zullen een significante negatieve impact hebben op medewerkers en klanten, wat de integriteit van AkzoNobel zal aantasten. 
  4. Zal leiden tot een aanzienlijk verlies van banen. De te realiseren synergie-effecten zullen naar verwachting uitdraaien op een herstructurering waarbij het samenvoegen van de werknemersgroepen zal leiden tot banenverlies. PPG doet geen duidelijke toezeggingen voor wat betreft de medewerkers waardoor er potentiële onzekerheid onstaat voor duizenden banen wereldwijd. 
  5. Gaat niet in op fundamentele zorgen en onzekerheden van de belanghebbenden, noch bevat het enige tastbare oplossingen in relatie tot onder meer R&D, pensioenen en werknemers. 
  6. Geeft onvoldoende aandacht aan onze zorgen over bijdragen aan de samenleving, duurzaamheid en het belangrijke cultuurverschil tussen de twee bedrijven. Ook mist het een aanpak van mogelijke problemen die hieruit voortvloeien. 

Het ongevraagde voorstel biedt geen basis voor een dialoog tussen AkzoNobel en PPG. De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van AkzoNobel hebben PPG’s herziene voorstel unaniem afgewezen. 

Ton Büchner, CEO, AkzoNobel:

"Dit voorstel schat AkzoNobel geheel niet op waarde. Onze Raden zijn ervan overtuigd dat dit niet in het belang is van de stakeholders van AkzoNobel, waaronder aandeelhouders, klanten en medewerkers. Wij hebben het daarom unaniem afgewezen.” 

“Wij zijn ervan overtuigd dat AkzoNobel zelf het best gepositioneerd is om de waarde van ons bedrijf te realiseren. We voeren ons plan uit, inclusief het creëren van twee gefocuste bedrijven en een nieuwe kostenstructuur. Wij geloven dat dit ons een goede basis geeft voor voortdurende winstgevendheid en lange termijn waardecreatie voor al onze stakeholders met substantieel minder uitvoeringsrisico.” 

AkzoNobel zal een update geven van financiële richtlijnen en organiseert op korte termijn een bijeenkomst met investeerders. Details hierover worden binnenkort bekendgemaakt.

This is a public announcement by AkzoNobel N.V. pursuant to section 17 paragraph 1 of the European Market Abuse Regulation (596/2014). This public announcement does not constitute an offer, or any solicitation of any offer, to buy or subscribe for any securities in AkzoNobel N.V.