Boorterrein incl. uitbreidingen Ganzebos en Haaksbergen

AkzoNobel wint al sinds 1918 zout in de gemeenten Hengelo en Enschede. De hoeveelheid winbaar zout in het huidige gebied is door bovengrondse beperkingen, zoals woongebieden en natuur, onvoldoende om de zoutproductie op de langere termijn veilig te stellen. Om de productie op lange termijn op een economisch en maatschappelijk verantwoorde wijze zeker te stellen, zal een uitbreiding van het boorterrein naar Haaksbergen plaatsvinden.

Om een ongestoorde overgang van het oude naar het nieuwe boorterrein te garanderen en om een eventuele vertraging te kunnen opvangen is daarnaast de ontwikkeling van nieuwe boringen in het bestaande boorterrein noodzakelijk. In het voorjaar van 2011 is na seismisch onderzoek de keuze op het gebied “Ganzebos” gevallen, tussen Beckum en Boekelo.

Zoutwinning Haaksbergen

Op basis van een proefboring en uitgebreid onderzoek in de regio heeft AkzoNobel in 2011 besloten om in de toekomst de nieuwe zoutwinning in het gebied ten noorden van Haaksbergen te ontwikkelen. Voordat in Haaksbergen zout wordt gewonnen worden nog eerst 31 boringen in het gebied Ganzebos, gelegen tussen Beckum en Boekelo, gemaakt. Met de eerste fase is in 2013 gestart en dit zal naar verwachting in 2019 afgerond worden, waarna AkzoNobel zoals het er nu naar uitziet in 2020 in Haaksbergen zal starten.

Hijskraan bij zoutwinningsinstallatie

Zoutwinning Ganzebos

Om een ongestoorde overgang van het oude naar het nieuwe boorterrein bij Haaksbergen te garanderen en om een eventuele vertraging te kunnen opvangen, zijn nieuwe boringen in het bestaande boorterrein noodzakelijk. Na seismisch onderzoek is de keuze gevallen op “Ganzebos”, tussen Beckum en Boekelo. De boringen vinden plaats van 2013 tot en met 2019.

Boorterrein afgezet met hekken