Historische lekkages en onderzoeken put-integriteit

Het horizontale leidingnetwerk tussen de zoutfabriek en het boorterrein, dat op ongeveer anderhalve meter diepte onder de grond ligt, wordt aan de hand van een lange termijn onderhoudsplan structureel en met regelmaat verbeterd. Toch hebben zich in het verleden en tijdens herstel in 2018 lekkages voorgedaan. Dat betreuren wij zeer. Het hele netwerk is inmiddels ingekort en waar nodig vernieuwd. Er zijn geen blijvende gevolgen voor grondwater en/of milieu. 

Boorinstallatie

Ook dieper onder de grond in het zoutwinningsgebied rond Hengelo/Enschede hebben zich lekkages voorgedaan. Het gaat in alle gevallen om inactieve boringen, naar oude zoutcavernes die niet meer in gebruik zijn. Na uitgebreid onderzoek in 2016/2017 is er nu een betrouwbaar overzicht van put-integriteit over de periode vanaf 1994 tot heden. Mijnbouwkundig en milieukundige onderzoeken moeten uitwijzen wat – na overleg met Staatstoezicht op de Mijnen – voor elk geval de beste oplossing is.