Wetgeving, toezicht en monitoring

AkzoNobel leeft uiteraard de regels na op net gebied van mijnbouw, arbeidsomstandigheden en milieu. Het gaat onder meer om de Mijnbouwwet, het Mijnbouwbesluit, de Mijnbouwregeling, het Besluit algemene regels milieu mijnbouw, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de Arbeidsomstandig­heden­wet.

Verder is er sprake van een aantal vergunningen en plannen.

  • Opsporingsvergunning: om onderzoek te doen naar delfstoffen door middel van een boring. In de vergunning wordt bepaald voor welke activiteiten, delfstoffen, tijdvak en gebied dit geldt.
  • Winningsvergunning: voor de onttrekking van delfstoffen aan de ondergrond. In de vergunning wordt bepaald voor welke activiteiten, delfstoffen, tijdvak en gebied dit geldt.
  • Winningsplan: beschrijving van onder meer aanvang, duur en wijze van de winning. Dat is inclusief de ligging van de winningsputten, bodembeweging en maatregelen ter voorkomen van schade.
  • Omgevingsvergunning: voor voorgenomen activiteit op het terrein van bouwen, ruimte en milieu.
  • Melding volgens Besluit algemene regels milieu mijnbouw: melding van voorgenomen booractiviteit met beschrijving van ligging, tijdvak, boorinstallatie, werkzaamheden, veiligheidscontour, akoestisch onderzoek, bodemonderzoek en transportbewegingen.

Een aantal relevante links voor verdere informatie op dit gebied:

Monitoring

Zowel voor, tijdens als na de winning vindt er monitoring plaats. Die controle is gericht op bodemdaling en de constructie van de winningsput. Tegenwoordig wordt gebruik gemaakt van sonarmetingen en seismiek. De vorm van de caverne kan door sonarmetingen worden bepaald.

Soms geven sonarmetingen onvoldoende informatie. In dat geval biedt seismisch onderzoek uitkomst. Via ondergrondse geluidssignalen kan precieze informatie verkregen worden over ondergrondse gebeurtenissen. Zo kunnen ontwikkelingen nauwkeurig worden gevolgd. 30 jaar na het einde van de winning of eerder als uit de metingen blijkt, dat de bodemdaling door zoutwinning niet verder toeneemt, worden die metingen beëindigd. Deze termijn van 30 jaar is gebaseerd op de Mijnbouwwet.