Dashboard werkzaamheden Boorterrein

Werkzaamheden boorterrein
 

Pro-actieve aanpak om duurzame zoutwinning te garanderen

Om duurzame zoutwinning voor de toekomst te garanderen, vinden veel werkzaamheden in het boorterrein plaats. In bijgaand dashboard  wordt een overzicht gegeven van alle werkzaamheden in het boorterrein. Dit betreffen zowel werkzaamheden aan het horizontale leidingwerk als mijnbouwkundige- en milieukundige onderzoeken ten behoeve van de put-integriteit (verticaal leidingwerk).