Participatie

Menu

Home
Participatie
FAQ's
Documenten

Om belanghebbenden te betrekken bij de planvorming en ontwikkeling is een klankbordgroep opgericht. Bekijk de documentenpagina voor de verslagen en presentaties van deze bijeenkomsten.

Participatieplan

De klankbordgroep maakt een participatieplan. In het plan wordt het volgende beschreven:
  1. de betrokkenheid van de omgeving en communicatie met belanghebbenden in elke projectfase, van voorbereiding tot en met exploitatie
  2. met welke financiële participatievormen kunnen en willen belanghebbenden in het proces deelnemen aan het project, en dus meeprofiteren?

Financiële participatievormen

De verschillende financiële participatievormen worden uitgewerkt in het participatieplan. Dit plan wordt voorafgaand aan de besluitvorming opgesteld. Het maakt onderdeel uit van het gemeentelijke en provinciale besluitvormingsproces voor dit windinitiatief.

Er zijn meerdere manieren om te participeren. Op basis van de NWEA gedragscode worden exacte vormen vastegesteld, voorbeelden zijn:

  • Mede-eigenaarschap. Met risico deelnemen in een windpark, individueel of in coöperatieverband.
  • Financiële deelneming, obligaties of aandelenuitgifte.
  • Stimuleringsfonds voor de lokale gemeenschap, bijvoorbeeld een gebiedsontwikkelingsfonds voor het aanplanten van boomen.
  • Omwonendenregeling. Vergoeding voor omwonenden of bijvoorbeeld het geven van korting op de stroomrekening in een bepaalde straal om het windpark of in een bepaald postcodegebied.

Coöperatief model

AkzoNobel streeft niet het volledige eigendom van de windturbines na. Daarom behoort een uniek coöperatief model tot één van de mogelijkheden. Daarbij komt het eigendom van de windturbines te liggen bij een nog te vormen lokale coöperatie van medewerkers van AkzoNobel en de inwoners van Teylingen.