Wiert Willemsz. Sickens Windpark FAQ's

Menu

Home
Participatie
Wiert Willemsz. Sickens Windpark FAQ's
Documenten

Hieronder vindt u antwoorden op veelgestelde vragen. 

V. Hoe zit het met het geluid van de windturbines?

A. Volgens de regels mag het jaargemiddelde geluidsniveau (grenswaarde) aan de buitengevel van een woning door een windturbine niet hoger zijn dan gemiddeld 47 decibel overdag en 41 decibel ‘s nachts. Ter vergelijking: stemgeluid zit tussen 70 en 80 dB.

 

V. Hoe zit het met de slagschaduw van de windturbines?

A. Als slagschaduw (bewegende schaduw van de wieken) op het raam van een woning valt, kan dat hinderlijk zijn.

De wettelijke norm is gemiddeld maximaal 17 dagen per jaar meer dan 20 minuten slagschaduw op een woning. Dit wordt vertaald naar maximaal 6 uur per jaar. 
Doordat de zon zich verplaatst gedurende de dag, treedt er altijd maar tijdelijk schaduw op.

Bij overschrijding van de norm kan de windturbine automatisch stil worden gezet.

 

V. Waarom kiest AkzoNobel voor windenergie en niet voor zonne-energie?

A. AkzoNobel heeft als doelstelling om 100% duurzame energie te betrekken in 2050. Uitgangspunten hierbij is om daar waar mogelijk duurzame energie op te wekken op de eigen locatie. 
AkzoNobel heeft als doelstelling om alle energie die op de locatie Sassenheim wordt verbruikt in eigen beheer duurzaam op te wekken. Met zonne-energie en twee windturbines van 3 MW kan AkzoNobel het gehele elektriciteitsverbruik van de locatie voorzien. Met alleen zonnepanelen kan maximaal 10% van het elektriciteitsverbruik worden opgewekt.

 

V. Daalt de waarde van mijn huis als er een windturbine in de buurt komt te staan?

A. Dit blijft afhankelijk van individuele situaties, omdat locaties niet vergelijkbaar zijn en er meerdere factoren een rol kunnen spelen. Denk hierbij aan wegen en bedrijven in de buurt; daarnaast wordt een nieuw type windturbine stiller.

 

V. Kan ik gecompenseerd worden voor de schade die ik lijd door de komst van windturbines?

A. Als mensen schade lijden als gevolg van een besluit van Provinciale Staten over een inpassingsplan, projectbesluit of de provinciale Verordening ruimte, kunnen zij aan Gedeputeerde Staten (via hun eigen gemeente) een verzoek doen om een tegemoetkoming in deze schade. In deze fase is dat nog niet aan de orde.