Deze website maakt gebruik van cookies. Deze cookies zorgen ervoor dat het bezoek aan onze website zo goed mogelijk verloopt. Daarnaast helpt het ons begrijpen hoe u de website gebruikt. Als u door gaat met het gebruik van deze website accepteert u de cookies. Cookie informatie pagina
Close

Het Zout van Twente

Hengelo_Zoutproductie_fabriek
 

Boor- en Pekelwinningsbedrijf

Facts & Figures
• Zoutlaag is ongeveer vijftig meter dik
• Zoutlaag bevindt zich op een diepte tussen de 400 en 500 meter
• Circa 500 boringen gemaakt, momenteel ongeveer 180 in bedrijf
• Boring gaat boring 15 à 20 jaar mee

Het zout in Twente is ruim 200 miljoen jaar geleden afgezet door de verdamping van zeewater. Dit deel van Nederland was tot dan toe binnenzee. In de bodem onder Hengelo en omgeving bevindt zich op circa 450 meter diepte een 50 meter dikke laag steenzout. Genoeg voor vele honderden jaren zoutwinning.

Pekelwinning
Het Boor- en Pekelwinningsbedrijf wint het steenzout door boorputten te slaan, waarin een buis tot in de zoutlaag wordt neergelaten. In deze buis wordt een tweede, smallere buis aangebracht, die enkele meters dieper in de zoutlaag reikt. Door de ruimte tussen de beide buizen wordt water, dat via een speciaal leidingnet wordt aangevoerd, naar beneden geleid waardoor het zout oplost. De hierdoor gevormde pekel gaat door de druk van het water via de binnenbuis omhoog. De pekel wordt vervolgens door middel van pekelleidingnet naar de fabriek geleid en opgevangen in pekelopslagreservoirs. Hier vindt verder verwerking door het Zoutproductiebedrijf plaats.

Sonarmetingen
Tegenwoordig wordt gebruik gemaakt van sonarmetingen. De vorm van de caverne (holruimte) kan door sonarmetingen bepaald worden. Hierdoor kunnen ontwikkelingen nauwkeurig gevolgd worden.

Zoutproductie

Facts en Figures
• Productie circa 2,5 miljoen ton zout per jaar
• 1 m3 (1000 liter) pekel bestaat uit ongeveer 300 kg keukenzout in 990 liter water
• De snelheid waarmee het zout de trommel van de centrifuges verlaat is ca. 160 km per uur
• Iedere centrifuge kan per uur ruim 50.000 kg zout leveren
• Opslagcapaciteit houten silo: 32.000 ton zout (circa 4,5 dag productie)

Binnen het Zoutproductiebedrijf wordt de ruwe pekel, die via leidingen van het Boorterrein komt, verder verwerkt. Het zoutproductiebedrijf zorgt voor de productie en verwerking van circa 2,5 miljoen ton zout en is daarmee de grootste producent van vacuümzout ter wereld. Het zout wordt voornamelijk gebruikt voor de productie van basischemicaliën in de vorm van 'Chemical Transformation Salt'. Slechts een klein deel van het zout is bestemd voor directe consumptie. Een groter deel wordt gebruikt in de voedings-middelen industrie, landbouw en veeteelt. Een andere bekende toepassing is wegenzout.

Pekelzuivering; het verwijderen van verontreinigingen
De ruwe pekel wordt eerst gezuiverd. Dit gebeurd in de pekelzuivering. Hier worden de verontreinigingen, zoals calcium- en magnesiumzouten, uit de ruwe pekel verwijderd.
De onoplosbare stoffen die uit de pekel zijn afgescheiden worden teruggevoerd naar oude boringen om de holtes (gedeeltelijk) weer op te vullen, die bij de pekelwinning zijn ontstaan. De heldere en gezuiverde pekel, voedingspekel genaamd, is nu geschikt voor de productie van zout. Het omzetten van voedingspekel in zout vindt plaats in de indampinstallatie.

Indampinstallatie; het uitkristalliseren van zout
De functie van een indampinstallatie is water te laten verdampen door het koken van de pekel. Het zout kristalliseert dan uit. De waterdamp uit de indampinstallatie wordt na condensatie als proceswater in de bedrijven toegepast of opnieuw als oploswater in de boorputten gebruikt. Deze geavanceerde methode garandeert een efficiënt gebruik van energie en de productie van zeer zuiver zout.

Centrifuges; zoutbrij ontdoen van vloeistof
Het uitgekristalliseerde zout wordt als een brij uit de indampers afgetapt. Het deel van de zoutbrij dat bestemd is voor de industrie of voor gladheidbestrijding wordt in centrifuges ontdaan van de vloeistof, waarna het zout in een grote silo wordt opgeslagen.

Drogen en zeven van grof tot heel fijn zout
In de afdeling ‘Droogzout’ wordt de rest van de zoutbrij, na centrifugeren, gedroogd en gezeefd van grof tot heel fijn zout. Dit zout wordt in het zoutverwerkingsbedrijf Specialties gebruikt voor de productie van allerlei zoutspecialiteiten.

Computergestuurd proces
De werking van de apparatuur van het Zoutproductiebedrijf (pekelzuivering, indamping en centrifuges) wordt hoofdzakelijk vanuit de controlekamer bewaakt. Eveneens wordt van hieruit het proces gestuurd op kwaliteit en kwantiteit. Het gehele proces wordt via procescomputers gestuurd.  

Enorme opslagcapaciteit
De grote houten silo dient als opslagruimte voor ongedroogd zout. Dit zout is bestemd voor wegenzout en industriezout. Hoewel het zout vooral per schip wordt verzonden, worden er ook (wegenzout) auto’s verladen. Consumptiezout wordt opgeslagen in speciale hoge silo’s. Afvoer vindt hier plaats met bulkvrachtauto's. Ook worden hier zogenaamde Big Bags gevuld. Dit zijn zakken gevuld met 1000 of 1250 kg zout. Dit zout wordt gebruikt bij het boren naar olie.