This website uses cookies. They allow us to optimize your browsing experience and also help us to understand how you use our site. By continuing to use this website, you accept our use of cookies. Privacy Statement
Close

Ontwikkeling boorterrein Ganzebos

AkzoNobel wint al ruim 75 jaar zout in de gemeenten Hengelo en Enschede. Om de pekelproductie op lange termijn op een economisch en maatschappelijk verantwoorde wijze zeker te stellen zal een uitbreiding van het boorterrein naar Haaksbergen plaatsvinden.

Ganzebos

Om een ongestoorde overgang van het oude naar het nieuwe boorterrein te garanderen en om een eventuele vertraging te kunnen opvangen is de ontwikkeling van een aantal nieuwe boringen in het bestaande boorterrein noodzakelijk. In het voorjaar van 2011 heeft daartoe nader seismisch onderzoek plaatsgevonden, waarbij de keuze op het gebied “Ganzebos”, tussen Beckum en Boekelo, is gevallen. In de eerste fase zullen 21 boringen gemaakt worden en in de tweede fase, indien daartoe de noodzaak bestaat, nog eens 11 boringen. De voorbereidende activiteiten in het veld zullen in januari 2014 van start gaan.

Uitgebreide informatie over de aanleiding, plaats van de boringen, het leidingtracé, geologie, planning e.d. is te vinden op de posters van de informatieavond ‘Ontwikkeling boorterrein Ganzebos’.

Links en downloads

-    Presentatie informatieavond 'Winningsvergunning Oude Maten' 
      d.d. 06-11-2012 
-     Presentatie informatieavond ‘Ontwikkeling boorterrein Ganzebos’ 
      d.d. 05-07-2012
-     Posters informatieavond ‘Ontwikkeling boorterrein Ganzebos’
      d.d. 05-07-2012

Contactpersoon

Ilse Jansen, communicatieadviseur
Email: Ilse.jansen@akzonobel.com
Tel. 074-2443311