This website uses cookies. They allow us to optimize your browsing experience and also help us to understand how you use our site. By continuing to use this website, you accept our use of cookies. Privacy Statement
Close

Pilot Stabilisatie Cavernes Twente

AkzoNobel Industrial Chemicals
 

AkzoNobel doet onderzoek om potentieel instabiele zoutcavernes in de regio Hengelo/Enschede te vullen. AkzoNobel kijkt daarbij zowel naar de technische haalbaarheid, de milieu-hygienische aspecten, de economische haalbaarheid maar bovenal ook het maatschappelijke draagvlak dat hiervoor nodig is. Naar aanleiding van de recente maatschappelijke discussie is AkzoNobel van mening dat het maatschappelijk draagvlak voor het gebruik van vliegas in cavernes ontbreekt. Bovendien is er op dit moment geen urgentie om de lege zoutcavernes te vullen. Wij nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en zullen alternatieven onderzoeken die wel op het benodigde draagvlak kunnen rekenen. Vanzelfsprekend doen wij dit onderzoek naar alternatieve vulmethoden en –stoffen in nauw overleg en in goede samenwerking met Staatstoezicht Op De Mijnen (SODM) en de betrokken gemeentebesturen.