Deze website maakt gebruik van cookies. Deze cookies zorgen ervoor dat het bezoek aan onze website zo goed mogelijk verloopt. Daarnaast helpt het ons begrijpen hoe u de website gebruikt. Als u door gaat met het gebruik van deze website accepteert u de cookies. Cookie informatie pagina
Close

Raad van Bestuur en Executive Committee

Rollen en verantwoordelijkheden van het Executive Committee

Ons Executive Committee zorgt ervoor dat beleid, strategieën en resources van AkzoNobel worden gebruikt om de doelstellingen en targets van onze onderneming te behalen. Bij het nastreven van deze doelen komen onze belanghebbenden altijd op de eerste plaats.

AkzoNobel heeft per 1 januari 2011 haar leiderschapsteam uitgebreid om duurzame groei te versnellen.

Er is een Executive Committee gevormd, bestaand uit leden van de Raad van Bestuur aangevuld met personen die functionele expertise inbrengen. Met dit uitgebreide team zijn functionele gebieden zoals Human Resources en Organizational Development tot op het hoogste niveau vertegenwoordigd in ons bedrijf.

Onder het voorzitterschap van onze CEO, Thierry Vanlancker, delen de leden van het Executive Committee hun bevoegdheden en verantwoordelijkheden voor een efficiënt en effectief bestuur van de onderneming. De CFO is echter als enige specifiek verantwoordelijk voor de financiën van AkzoNobel.

De Nederlandse wet schrijft een dualistische ondernemingsstructuur voor. Dit betekent dat de Raad van Bestuur voor haar prestaties verantwoording verschuldigd is aan een aparte en onafhankelijke Raad van toezicht.

De Raad van Bestuur is tevens verantwoording verschuldigd aan de aandeelhouders van de onderneming in de Jaarlijkse algemene vergadering.