Women with Ambition

Women with Ambition (WWA) is een netwerk dat getalenteerde vrouwelijke professionals binnen AkzoNobel een platform biedt om contacten te leggen en ervaringen uit te wisselen, en dat tevens klankbord voor het management en Human Resources is. Ons netwerk wil een bijdrage leveren aan het aantrekken, behouden en ontwikkelen van getalenteerde en ambitieuze vrouwen

Women with Ambition

WWA organiseert ieder jaar een aantal formele en informele evenementen voor leden en introducees. Met als doel elkaar te ondersteunen, te inspireren en te motiveren, en kennis en competenties verder te ontwikkelen. We werken proactief aan bewustwording en kennis over gelijke kansen voor mannen en vrouwen en aan de manvrouwverdeling in het personeelsbestand op alle niveaus. Daarnaast deelt  WWA kennis over 'gender diversity' met haar leden.

Om meer bewustwording over een goede manvrouwverdeling te creëren en te leren van ander organisaties onderhoudt WWA contact met vrouwennetwerken van andere ondernemingen. WWA neemt daarvoor deel aan congressen, aan Opportunity in Bedrijf en aan het Platform for Professional Women Networks. Daarnaast vindt lobbying plaats via persoonlijk overleg met leden van AkzoNobel’s Executive Committee en andere stakeholders.