media release

Akzo Nobel nieuwe stijl rapporteert sterke resultaten over het eerste kwartaal

Volgend op de aankondiging van 12 maart over de voorgenomen verkoop van Organon BioSciences (OBS) worden de resultaten van de Pharma-activiteiten van de onderneming in lijn met IFRS vermeld onder “Bedrijfsactiviteiten die worden beëindigd” tot het moment van de definitieve afwikkeling van de transactie, voorzien voor de tweede helft van 2007. 

Highlights

  • Autonome groei bij Coatings/Chemicals van 6%
  • EBITDA-marge verder verbeterd tot 12,3%
  • Operationele resultaten van Coatings/Chemicals 18% hoger 
  • Coatings—hogere EBITDA-marge bij 8% omzetgroei 
  • Chemicals—sterke EBITDA-marge vastgehouden bij 4% autonome groei 
  • Overeenkomst van EUR 11 miljard in contanten voor Organon BioSciences bekendgemaakt 
  • Goed kwartaal voor Organon en Intervet 
  • Inkoop aandelen voor EUR 1,6 miljard vanaf 3 mei 2007 

Arnhem, 24 april 2007 – Akzo Nobel (Euronext Amsterdam: AKZ; Nasdaq: AKZOY) heeft bekendgemaakt dat de geherfocuste onderneming het jaar sterk is begonnen. De combinatie van Coatings- en Chemicals-activiteiten behaalde een autonome groei van 6%, terwijl de operationele resultaten vóór incidentele posten 18 procent hoger waren dan in dezelfde periode vorig jaar. De Pharma-activiteiten presteerden ook goed. Het bedrijfsresultaat schoot in het eerste kwartaal 8% omhoog.

Met EUR 2,5 miljard was de totale omzet van Coatings en Chemicals 1% hoger dan in het eerste kwartaal van 2006, waarbij de autonome groei van 6% grotendeels teniet werd gedaan door een negatief valuta-effect. De geherfocuste onderneming behaalde een EBITDA van EUR 307 mln, een stijging van 10% vergeleken met vorig jaar. Het bedrijfsresultaat was 18% hoger. In tegenstelling tot het eerste kwartaal van 2006, toen de onderneming aanzienlijke positieve incidentele baten boekte, hadden de incidentele posten dit kwartaal slechts een geringe invloed. Exclusief incidentele posten, maar inclusief de Pharma-activiteiten, steeg het totale nettoresultaat 13%, van EUR 215 mln naar EUR 244 mln. Inclusief incidentele posten was het nettoresultaat nagenoeg onveranderd.

In zijn commentaar op de resultaten van de onderneming over het eerste kwartaal zei CFO Rob Frohn: “De operationele performance in het eerste kwartaal was zeer positief. Het is mooi te constateren dat de sterke autonome groei en het effect van ons beleid om de marges te verbeteren, zowel bij Coatings als bij Chemicals, resulteerden in een toename van het bedrijfsresultaat met 18 procent. Daarnaast kende Intervet een recordkwartaal.”

Coatings—hogere EBITDA-marge bij 8% omzetgroei 

Coatings liet een sterk kwartaal zien met een omzetstijging van 8% ten opzichte van 2006. De gang van zaken in Europa verbeterde en de opkomende markten bleven de groei aanjagen. De EBITDA vóór incidentele posten steeg 11% naar EUR 153 mln. De autonome groei bedroeg 8%, waarvan 5% door hogere volumes en 3% hogere prijzen. Acquisities voegden 4% toe terwijl de valuta’s een negatieve invloed hadden van 4%. Decorative Coatings begon het jaar veelbelovend. Het volume nam toe terwijl ook de marges verbeterden. De Marine & Protective-activiteiten van de onderneming profiteerden van een dubbelcijferige omzetgroei, vooral dankzij de vliegtuiglakken en beschermende coatings. Industrial activities zette een gezonde prestatie neer, hoewel de stagnatie in de huizenmarkt in de VS enkele onderdelen van de activiteiten trof. Car Refinishes kon wederom een verbetering van de EBIT-marges realiseren door enerzijds kostenbeheersing en anderzijds groei in opkomende markten.

Chemicals—sterke EBITDA-marge bij 4% autonome groei 

De omzet van Chemicals steeg met 1% naar EUR 917 mln, waarbij de volumegroei van 1% en prijsstijgingen van 3% gedeeltelijk werden tenietgedaan door een negatief valuta-effect van 2%. Vóór incidentele posten bedroeg de EBITDA in lijn met vorig jaar EUR 164 mln. De verbetering van de EBIT-marge was het gevolg van het margebeleid bij alle onderdelen. Pulp & Paper Chemicals profiteerde van hogere marges voor bleekproducten in Europa en op het Amerikaanse continent. Base Chemicals realiseerde een sterke operationele performance, vooral dankzij de grote vraag naar chloor-alkaliproducten. Functional Chemicals verbeterde de marges voor chelaten, zwavelproducten en cellulosespecialiteiten en slaagde erin de productiemoeilijkheden bij de ethyleenaminen in de Zweedse fabriek op te lossen. Ondanks de druk van valuta's en hogere grondstofprijzen verbeterde de EBIT van Surfactants dankzij prijsverhogingen en verbetering van de operationele efficiency. De EBIT van Polymer Chemicals was ruim boven die van 2006 dankzij kostenbesparingen en het resultaat van het margeverbeteringsbeleid.

Bedrijfsactiviteiten die worden beëindigd - Organon BioSciences 

De totale omzet over het eerste kwartaal voor Pharma bedroeg EUR 920 mln, wat overeenkomt met dezelfde periode in 2006. De EBIT van OBS vóór incidentele posten kwam 4% hoger uit op EUR 147 mln. De 4% autonome groei van Organon werd meer dan tenietgedaan door valuta-effecten en het verdwijnen van de omzet van Avinza®. NuvaRing® blijft het goed doen. De EBIT was ongewijzigd op EUR 84 mln. Intervet kende een recordkwartaal, vooral dankzij een autonome groei van 12%. Met name de Europese regio en de producten voor gezelschapsdieren leverden een grote bijdrage. De EBIT-marge van Intervet steeg naar 21,7%. De voorbereidingen voor de overdracht van Organon BioSciences liggen op schema. 

Aantal medewerkers  Het aantal medewerkers van Akzo Nobel bij Coatings en Chemicals bedroeg 42.880, vergeleken bij 42.690 eind 2006. Het personeelsbestand bij Organon BioSciences bestond uit 19.140 medewerkers. 

Sterke financiële positie De sterke financiële positie van de onderneming verbeterde verder dankzij een daling van de nettoschuldenlast met EUR 0,1 miljard tot EUR 1,0 miljard. 

Marktomstandigheden Akzo Nobel is goed gepositioneerd voor winstgevende groei. Ervan uitgaande dat zich geen grote veranderingen voordoen in de belangrijkste economieën van de wereld, denkt de onderneming in goede vorm te verkeren om bovengemiddeld te groeien en het rendement bij Coatings en Chemicals verder te verbeteren.

Het “Report for the 1st quarter” is beschikbaar op de website van de onderneming.