FEATURES

AkzoNobel levert verbeterde resultaten in 2017

financiële doelstellingen voor 2020 herbevestigd

Akzo Nobel N.V. publiceert resultaten 4e kwartaal en jaarcijfers 2017