media release

AkzoNobel verkoopt Specialty Chemicals aan The Carlyle Group voor een bedrag van €10,1 miljard

Overeenkomst beëindigt het succesvolle tweesporenbeleid voor afsplitsing

Akzo Nobel N.V. (AKZA; AKZOY)

 

  • Belangrijke mijlpaal om een gerichte, goed presterende Paints en Coatings onderneming te creëren
  • De ruimte geven aan de Specialty Chemicals business om haar volle potentieel te bereiken
  • Grondig proces resulteert in beste uitkomst voor alle belanghebbenden
  • Groot deel van de netto-opbrengst wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders

 

AkzoNobel kondigt vandaag de 100% verkoop aan van haar onderdeel Specialty Chemicals aan The Carlyle Group en GIC voor een bedrijfswaarde van €10,1 miljard. Deze transactie creëert twee doelgerichte, goed presterende ondernemingen – Paints en Coatings en Specialty Chemicals – als onderdeel van hun strategie die in april 2017 was aangekondigd. De transactie zal naar verwachting voor het einde van 2018 afgerond worden.

De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen hebben geconcludeerd dat een private verkoop aan The Carlyle Group en GIC in het beste belang is van AkzoNobel, Specialty Chemicals en haar belanghebbenden, waaronder medewerkers, aandeelhouders en klanten. Dit is het resultaat van het uitvoerige tweesporenbeleid waarbij de Raden van AkzoNobel zorgvuldig zowel de jurdische afsplitsing als een verkoop hebben overwogen.

The Carlyle Group is wereldwijd actief en heeft de financiële mogelijkheden om het onderdeel Specialty Chemicals haar volle potentieel te laten bereiken. Carlyle heeft aanzienlijke ervaring op het gebied van investeren in de chemische sector, het vrijmaken van langetermijnpotentieel en waardecreatie van de bedrijven in haar portfolio. Als investeerder die zijn verantwoordelijkheid neemt, is Carlyle gericht op het sturen op groei, het creëren van banen en financieel succes   op de lange termijn. Het bedrijf heeft ook een sterke focus op environmental, social en governance (ESG) aspecten en het bouwen van positieve werkrelaties met een brede groep van belanghebbenden (medewerkers, vakbonden en lokale gemeenschappen).

Thierry Vanlancker, CEO AkzoNobel, zegt: “Vandaag hebben we een mijlpaal bereikt met het creëren van twee gerichte, goed presterende ondernemingen die waarde opleveren voor alle belanghebbenden. We hebben vastgehouden aan onze inzet om het onderdeel Specialty Chemicals af te splitsen en hebben dat volgens schema gedaan.

We zijn verheugd de aankondiging te mogen doen van de verkoop van Specialty Chemicals aan The Carlyle Group en GIC. We geloven dat het onderdeel goed gepositioneerd is om groei mogelijkheden te pakken en verder de prestaties te verbeteren. Carlyle heeft aanzienlijke ervaring in de chemische industrie en een bewezen staat van dienst als het gaat om gezondheid, veiligheid, innovatie en duurzaamheid.”

Martin Sumner en Zeina Bain, Managing Directors van The Carlyle Group, voegen toe: “We zijn verheugd om te investeren in het onderdeel Specialty Chemicals en trots een onderneming te steunen met een dergelijk krachtig erfgoed. We zijn vastberaden de onderneming te laten groeien, en voort te bouwen op haar innovatievermogen, hoogwaardige arbeidskrachten en bedrijfsmiddelen, evenals haar beleid op het gebied van duurzaamheid en milieu die van wereldklasse is. We kijken uit naar de samenwerking met het management team om de onderneming te transformeren in een succesvol onafhankelijk bedrijf.”

Werner Fuhrmann, CEO van AkzoNobel Specialty Chemicals, zegt: “Specialty Chemicals is een sterk en winstgevend bedrijf met hoog gekwalificeerde en gemotiveerde medewerkers die elke dag onze klanten bedienen met essentiële chemie. Als een gefocust chemiebedrijf willen we onze inzet en middelen concentreren op het versnellen van winstgevende groei.

Met deze transactie heeft onze onderneming de mogelijkheid haar volledige potentieel te bereiken en zullen wij doorgaan met het voorzien van onze klanten wereldwijd in hun huidige en toekomstige behoeftes.”

AkzoNobel to sell Specialty Chemicals to The Carlyle Group and GIC

De transactie is onderhevig aan de gebruikelijke sluitingsvoorwaarden inclusief de relevante wettelijke goedkeuringen en overleg met de relevante medewerkersorganisaties. AkzoNobel heeft goedkeuring voor afsplitsing gekregen van haar aandeelhouders tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders, die op 30 november 2017 gehouden is.

Deze transactie waardeert Specialty Chemicals op €10,1 miljard (Bedrijfswaarde). Op basis van de balans aan het einde van het jaar verwacht AkzoNobel een contante betaling te ontvangen van €8,9 miljard. Na aftrek van de kosten van de overeenkomst en afsplitsing en andere eerder aangekondigde verplichtingen zal de netto-opbrengst naar verwachting circa €7,5 miljard bedragen. Het overgrote deel van de netto-opbrengst zal uitgekeerd worden aan de aandeelhouders. Verdere details worden te zijner tijd bekend gemaakt.

Het eigen vermogen voor deze investering komt van Carlyle Partners VII, Carlyle Europe Partners IV, Carlyle’s langdurige investeringspartner GIC (die Singapore’s buitenlandse reserves beheert) en co-investeerders.

Contact for this publication

Contact for other questions