media release

AkzoNobel voert een terugbetaling van kapitaal en aandelenconsolidatie uit van € 2 miljard, waarmee het overgrote deel van de netto-opbrengst van de verkoop van Specialty Chemicals wordt uitgekeerd

Aandeelhouders AkzoNobel keuren alle voorstellen goed bij BAVA

Akzo Nobel N.V. (AKZA; AKZOY)

Vandaag tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) hebben de aandeelhouders van AkzoNobel alle voorstellen goedgekeurd.

De terugbetaling van kapitaal en aandelenconsolidatie, goedgekeurd door een meerderheid van aandeelhouders, volgt op de voltooiing van de verkoop van de Specialty Chemicals-activiteiten.

Een speciaal cash dividend van € 1 miljard en aandeleninkoop ter waarde van € 2,5 miljard zal worden uitgevoerd als gevolg van de terugbetaling van kapitaal en de aandelenconsolidatie. Dit komt bovenop het voorschot van € 1 miljard van de opbrengst dat als speciaal cash dividend is uitbetaald op 7 december 2017.

In totaal zal € 6,5 miljard aan aandeelhouders zijn uitgekeerd

Nils Andersen, voorzitter van AkzoNobel’s Raad van Commissarissen, zei: De goedkeuring van onze aandeelhouders betekent dat we de belofte om het overgrote deel van de netto-opbrengsten van de afsplitsing van de Specialty Chemicals-activiteiten uit te keren, kunnen nakomen. AkzoNobel is nu een gericht verf- en coatingsbedrijf, goed gepositioneerd om voor zowel aandeelhouders als alle belanghebbenden waarde te creëren.”

Click here for the English version

Contact for this publication

Contact for other questions