FEATURES

De echte waarde van zout

Zout speelt een essentiële rol in het dagelijks leven. Het is de basis van duizenden alledaagse producten en zal de samenleving ook helpen om duurzamer te worden op verschillende belangrijke - en soms onverwachte - manieren.

In juli 1918 kwam de commerciële productie van zout in Nederland op gang met de oprichting van de Koninklijke Nederlandse Zoutindustrie (KNZ). 100 jaar later zijn wij een van de grootste zoutproducenten ter wereld met een productie van 6 miljoen ton per jaar.

Zout was ooit louter bedoeld voor het op smaak brengen en bewaren van voedsel. Vandaag de dag is het de basis voor producten die we overal terugvinden – van huis tot auto's en medicijnen. Nils van der Plas, General Manager Salt & Salt Specialties: “Er is groeiende noodzaak om onze impact op de planeet te verkleinen. Wij bereiden ons daarom voor op de volgende transformatie van de industrie en kijken uit naar de volgende 100 jaar.”

Energie besparen, met zout
Meer dan 85% van ons zout wordt gebruikt door de industrie in een chemisch proces dat elektrolyse heet. Hiermee wordt met elektriciteit zout water gesplitst in drie belangrijke grondstoffen: chloor, natronloog en – in kleinere hoeveelheden – waterstof.

Deze producten vormen de basis van een hele chemische industrie en zijn essentieel voor talloze producten die we in ons dagelijks leven gebruiken. Zo worden de vele toepassingen van chloor vaak schematisch weergegeven in de zogenaamde 'chloor-boom' – die zelfs in vereenvoudigde vorm nog steeds een complex netwerk van onderling verbonden takken vertoont.

De vraag naar chloor en natronloog (en dus naar zout) is de laatste jaren gestegen door een grotere vraag naar lichtere en energiebesparende producten. Bijvoorbeeld het gebruik van chloor voor de productie van epoxyharsen voor windmolens en elektrische auto's, of polyurethaan voor isolatie in de bouw. Natronloog wordt op zijn beurt vooral gebruikt voor de productie van aluminium, wat ook cruciaal is voor veel lichtgewicht onderdelen in bijvoorbeeld auto's en de bouw.

 

De echte waarde van zout

 

Het energievraagstuk oplossen

Van der Plas vervolgt: “Hoewel de elektrolyse van zout van cruciaal belang is voor energiezuinige producten is het proces zelf erg energie-intensief.” Dit kan deels verbeterd worden met behulp van de nieuwste technologie en het gebruik van zeer zuiver zout, dat bestaat uit 99,99% natriumchloride .

Om de CO2-uitstoot in de zoutproductie te beperken, gebruikt AkzoNobel Specialty Chemicals stoom dat wordt opgewekt uit afval of resthout en via een pijpleiding rechtstreeks aan de fabriek wordt geleverd.

Voor elektrolyse is de sleutel tot duurzaamheid het gebruik van grote hoeveelheden hernieuwbare energie. Om genoeg energie te hebben voor onze grootste elektrolysefaciliteit in Rotterdam hebben we  rechtstreeks koopcontracten gesloten met lokale energiecollectieven om de bouw van twee nieuwe windparken mogelijk te maken.

De echte waarde van zout

Met ons groeiende aandeel duurzame energie (momenteel 45%) bereiken we echter een andere limiet; steeds grotere hoeveelheden windenergie veroorzaken in het stroomnet grote schommelingen in het aanbod. Om dit op te vangen, gebruikt onze elektrolysefaciliteit in Rotterdam nieuwe ‘e-flex’ technologie die automatisch de productie aanpast aan het peil van de energievoorziening. Zo blijft het stroomnet in evenwicht en houden we de kosten laag.

Op weg naar circulaire chemie

“Na duurzame energie vormen grondstoffen de volgende grote uitdaging voor de industrie,” aldus Van der Plas. “Onze ervaring in zoutproductie opent deuren om onze waardeketens verder te verduurzamen op weg naar nieuwe vormen van circulaire chemie”.

Zout is in overvloed beschikbaar, met enorme onderaardse afzettingen uit de oertijd die zeker nog 100 jaar in de toekomst reiken. Maar het andere belangrijke ingrediënt van de chemische industrie – koolstof – wordt in de meeste gevallen nog gewonnen uit olie en gas.

Om dit te veranderen werken wij aan pilotprojecten om nieuwe producten te maken met koolstof uit afval of zelfs uit CO2-emissies. Voor deze technologieën zijn grote hoeveelheden waterstof nodig, die duurzaam te produceren zijn met een voor ons bekend proces: elektrolyse.

Om de overstap naar een circulaire economie verder te versnellen, werken wij daarom aan de grootschalige productie van waterstof uit water. Zo maken wij gebruik van onze ervaring van de afgelopen 100 jaar, om te bouwen aan de industrie van morgen.

De echte waarde van zout