FEATURES

De toekomst van de scheepvaart: cool en duurzaam

Oscar Wezenbeek, Managing Director Marine Coatings

Duurzaam transport is goed voor zowel het milieu als voor zaken. Wat competitief was wordt nu de standaard - denk aan scheepvaartindustrie die standaard duurzaam is.

De scheepvaartindustrie ondervindt momenteel spannende en langdurige tektonische verschuivingen die de industrie voor altijd zullen veranderen. AkzoNobel is één van de bedrijven die deze wereldwijde industrie helpt bij deze revolutie.

Doordat in de gehele industrie wijzigingen plaatsvinden en het momentum om dingen anders te doen groeit, doen eindeloze kansen om te innoveren, te creëren en te transformeren zich voor.

Hoewel de scheepvaart al eeuwen de meest efficiënte vorm van vervoer is, stoot het jaarlijks nog 1.000 miljoen ton CO2 uit, wat gelijk is aan ongeveer 2,5% van de totale globale broeikasgasemissies. Bij AkzoNobel hebben we de duurzaamheid binnen de marine industrie actief bevorderd als onderdeel van onze benadering van meer doen met minder.

Futurististische transformatie

Al decennia ontwikkelt ons team bestaande uit chemische ingenieurs, materiaalwetenschappers, biologen, hydrodynamische experts, natuurkundigen en digitale innovatiespecialisten innovatieve technologieën die de scheepvaartindustrie opnieuw zullen transformeren. Door te werken aan projecten zoals biomimicrie, drone technologie, intelligente sensoren en digitale innovatie, hebben we nu de mogelijkheid om schepen op afgesproken prestatieniveaus met onze geavanceerde coatings en technologie te onderhouden.

Robottechnologie zal een belangrijke rol spelen in de toekomst van duurzame scheepvaart. In 2016 hebben we met succes een volledig robotiseerde spotreparatie uitgevoerd, waaronder het wassen, spotstralen en het aanbrengen van een coating applicatie, op een Very Large Crude Carrier (VLCC). We zijn momenteel bezig met het ontwikkelen van drones voor de inspectie van gebieden waar de kans op ongelukken groot is. Daarnaast worden op afstand gerunde voertuigen (ROV's) ontworpen voor duurzaam onderwaterreiniging.

We hebben Big Data gebruikt om een digitaal adviesinstrument genaamd Intertrac Vision te creëren, het eerste digitale hulpmiddel voor de scheepvaartindustrie die potentiële brandstof- en CO2-uitstootbesparingen accuraat kan voorspellen. En dit is pas het begin; in de toekomst zal nog meer volgen.

De marine industrie start een nieuw hoofdstuk met betrekking tot de manier waarop schepen zijn ontworpen, gebouwd, geëxploiteerd en onderhouden. Autonome schepen, digitale verbindingen via wereldwijde satellieten en nieuwe stroomoplossingen zullen leiden tot een nieuwe generatie marine-architecten waardoor we meer samenwerkingsverbanden over de waardeketen zullen zien.

Duurzaamheid voor de toekomst

Duurzaamheid is een belangrijke drijfveer om opwindende technologieën te ontwikkelen; het is de enige weg vooruit in de scheepvaart industrie. Met dat geloof als ons kompas hebben we een aantal initiatieven ontwikkeld om de milieueffecten te beperken en de duurzaamheid van producten over de hele industrie te verhogen.

We weten dat er steeds meer beperkingen zullen bestaan voor het gebruik van bepaalde materialen. Daarom hebben we geïnvesteerd in de ontwikkeling van biocidevrije anti-foulingscoating technologieën. Toekomstige bio-composieten en bio-afgeleide lijmen kunnen worden geproduceerd uit natuurlijke en duurzame bronnen.

Het verminderen van de milieueffecten in de scheepvaartindustrie en het verhogen van het aandeel duurzame producten is niet alleen onze verantwoordelijkheid. We werken nauw samen met andere belangrijke spelers in de industrie, zoals blijkt uit ons recente partnership met Maersk, waar we duurzame best practices creëren voor in de supply chain en vermindering van de CO2-uitstoot. We hebben ook samengewerkt met de Volvo Ocean Race om programma's te ontwikkelen die duurzaamheid zullen bevorderen.

Maersk Line partners with AkzoNobel to drive sustainability

De toekomst in werkelijkheid veranderen

Nu al biedt AkzoNobel scheepsbezitters en rederijen de mogelijkheid de prestaties van de romp van het schip te monitoren in navolging van de ISO 19030 standaard. Daar hebben de mogelijkheid aan toegevoegd om de uitstoot van emissies en brandstofbesparingen te voorspellen en te monitoren die op hun beurt carbon credits opleveren. Het vergroten van transparantie, nieuwe technologiën omarmen en het terugdringen van ‘afval’ zijn directe resultaten.

Scheepsbezitters kunnen hun voordelen maximaliseren door samen te werken met belanglijke leveranciers. Het begint met een nieuwe manier van denken. We moeten als industrie samenwerken en nieuwe technologische ontwikkelingen, nieuwe business modellen en nieuwe innovaties omarmen.

Duurzame scheepsvaart is niet alleen goed voor het milieu maar het is ook goed voor zakendoen. Wat nu concurrentievoordeel geeft zal de standaard worden voor de toekomst –stel je een scheepvaartindustrie voor die gewoon duurzaam is.