media release

Prestatie verbeter programma gaat €500 miljoen EBITDA opleveren

Prestatie verbeter programma gaat €500 miljoen EBITDA opleveren

  • Volgende stap in de ontwikkeling van de onderneming door gebruik van schaalgrootte
  • Programma waarborgt realisering van ambities voor winstgevendheid op middellange termijn
  • Versnelling van „operational and functional excellence‟tegen lagere kosten binnen de gehele onderneming
  • Volledig EBITDA-effect van €500 miljoen in 2014
  • Verwachte totale incidentele kosten van €425 miljoen over drie jaar

AkzoNobel heeft een prestatie verbeter programma geïntroduceerd om het concurrentievermogen en de mogelijkheid om te groeien te versterken, de ondersteuningsstructuur te vereenvoudigen en de kostenbasis te verlagen. Het programma zorgt voor herstructurering van achterblijvende onderdelen van de productportfolio, overdracht van best practices en vereenvoudiging en standaardisatie van essentiële processen.

De Executive Committee (ExCo), die op 1 januari 2011 is gestart, heeft een uitgebreid driejarenplan opgesteld om de ondernemingsprestaties te verbeteren en een EBITDA van €500 miljoen te realiseren. Er zijn 20 „masterplannen‟met meer dan 100 gedetailleerde initiatieven ontwikkeld op het gebied van Supply Chain & Sourcing, Research and Development en Shared Services voor Finance, Information Management en Human Resources.

Daarnaast omvat het programma herstructureringen van bedrijfsonderdelen, voor onder meer Decorative Paints (Europa en Noord-Amerika) en Performance Coatings (Wood Finishes & Adhesives). Binnen alle bedrijfsonderdelen van de onderneming worden programma‟ geïntroduceerd voor verdere verbeteringen van margemanagement en werving en training van medewerkers, vooral in de groeimarkten.

Ongeveer 40 procent van de verwachte voordelen moet komen uit de Supply Chain & Sourcing-programma‟, verder komt 50 procent uit initiatieven voor margemanagement, Research & Development en herstructureringsprogramma‟. Deze voordelen komen ten goede aan de diverse bedrijfsonderdelen van AkzoNobel: ruim 40 procent aan Decorative Paints, meer dan 30 procent aan Performance Coatings en ongeveer 25 procent aan Specialty Chemicals. De verwachte voordelen in 2012 lopen op tot €200 miljoen, met een vergelijkbaar niveau van incidentele kosten in hetzelfde jaar. De totale kosten voor de implementatie van het programma worden geschat op €425 miljoen.

De verantwoordelijkheid voor de diverse plannen ligt bij de ExCo, ondersteund door een projectteam voor coördinatie en voortgangsbewaking. De onderneming brengt elke zes maanden verslag uit over de voortgang. 2

Naar aanleiding van de introductie van het programma zei CEO Hans Wijers: "Dit prestatie verbeter programma vertegenwoordigt een belangrijke verandering in de manier waarop AkzoNobel opereert en aangestuurd wordt. Het is een logische volgende stap waarbij onze schaalgrootte wordt ingezet om de realisatie - van de in september 2010 - aangekondigde groeistrategie te ondersteunen. Wij beschikken over een samenhangende reeks leidende bedrijfsonderdelen op het gebied van verven, coatings en specialistische chemicaliën. De realisatie van „perational and functional excellence‟zal zorgen voor waardecreatie voor de gehele onderneming.

De benoeming van de Executive Committee was een essentiële stap om de voorwaarden te scheppen voor verandering aan de top. Het samenvallen van de ongekende stijging van grondstofprijzen met de gevolgen van de financiële crisis, zorgt ervoor dat de realisatie van deze voordelen des te dringender is. Ik ben ervan overtuigd dat dit programma leidt tot focus, structurele verbeteringen en lagere kosten die zullen bijdrage aan onze groeiambities en een EBITDA-niveau creëren van op of boven de gemiddelde beoogde marge van 13 tot 15 procent".