media release

Stabiele prestaties in uitdagende economische omstandigheden

AkzoNobel maakte vandaag, 7 mei 2008, voor het eerste kwartaal van 2008 een autonome groei bekend van 6 procent, wat wijst op een sterke onderliggende trend. Dit werd echter geneutraliseerd door een vergelijkbare negatieve valuta-invloed. De operationele marges uit doorlopende activiteiten waren vlak.

Operationele highlights voor het kwartaal

  • Aanhoudende trend van onderliggende groei, in lokale valuta’s, in de meeste onderdelen
  • Autonome groei van 6 procent geneutraliseerd door valuta-invloed
  • Integratie van ICI en synergieën liggen op schema
  • Winst per aandeel uit doorlopende activiteiten stijgt 6 procent
  • Totaal nettoresultaat €118 mln, een stijging van €40 mln.

Hoewel het nettoresultaat uit doorlopende activiteiten met 4 procent terugliep tot €136 mln, steeg de winst per aandeel met 6 procent door de aandeleninkoopprogramma’s.

Bij de meeste onderdelen was in lokale valuta’s sprake van een onderliggende groei, met dubbele cijfers in opkomende markten. Als gevolg van de valutaomrekeningseffecten werd de autonome omzetgroei van 6 procent gereduceerd tot een positieve bate van slechts 1 procent.

Keith Nichols, CFO van AkzoNobel, zei hierover: “Ik ben tevreden over de stabiele prestaties. Ze vormen een bewijs van de kracht van onze getransformeerde onderneming. Zoals verwacht, waren de omstandigheden in het eerste kwartaal opnieuw uitdagend. We vertrouwen er echter op dat we in de rest van het jaar onze beloften waar zullen maken door sneller te groeien dan onze markten en de ICI succesvol te integreren”.

Als we in meer detail naar de onderneming kijken, realiseerde Specialty Chemicals een sterke autonome groei van 11 procent, ondersteund door bijna alle onderdelen. De groei bij Performance Coatings werd geneutraliseerd door valutadruk, hoewel bij Marine & Protective Coatings opnieuw sprake was van een sterk kwartaal.

Bij Decorative Paints groeide de omzet in opkomende markten met dubbele cijfers, maar als gevolg van negatieve valuta-effecten daalde de totale omzet met 4 procent. Het eerste kwartaal is traditioneel niet het sterkste in de decoratieve sector. Deze seizoensinvloed werd nog versterkt door slechte weersomstandigheden en een vroege paasvakantie.

Decorative Paints

Het jaar begon goed, maar slechte weersomstandigheden in Europa en oostelijk Canada tegen het eind van het kwartaal zorgden voor een vertraging van de vraag uit de markt. De prestaties in opkomende markten waren sterk, met een groei van dubbele cijfers in Azië en Latijns-Amerika. Ook in de meeste landen van Centraal en Oost-Europa was sprake van een gezonde groei. In de Verenigde Staten bleef het handelsklimaat zwak. In de meeste volgroeide markten bleef de groothandelsomzet op peil, maar bij de retailactiviteiten was er sprake van slechtere marktomstandigheden. Ondanks de aanzienlijke valuta-invloed op de omzet, waren dankzij wijzigingen in de productmix en voortdurende aandacht voor kostenbeheersing de EBITDA- en EBIT-marges beter dan in het eerste kwartaal van 2007.

Performance Coatings

Hoewel de gerealiseerde 4 procent autonome groei vertrouwen geeft, werd deze geneutraliseerd door de valutategenwind van 6 procent, die bij alle onderdelen werd gevoeld. Door overnames steeg de omzet met 2 procent, waardoor de totale omzet van Performance Coatings in het eerste kwartaal onveranderd was. Ondanks de moeilijke valutasituatie realiseerde Marine & Protective Coatings opnieuw een sterk kwartaal, waaraan alle activiteiten een bijdrage leverden. De omzet bij Industrial Activities werd negatief beïnvloed door valuta’s en de zwakke economische situatie in de Verenigde Staten. De EBITDA- en EBIT-marges waren lager in vergelijking met vorig jaar, voornamelijk als gevolg van valuta-invloeden.

Specialty Chemicals

Opnieuw was sprake van een goed kwartaal, met een 5 procent hogere omzet dan vorig jaar. De autonome groei bedroeg 11 procent, wat duidt op een doorlopend hoog gebruik van de productiecapaciteit bij de meeste onderdelen. Hogere prijzen voor grondstoffen en energie werden gecompenseerd door prijsverhogingen van 7 procent. Vóór incidentele posten nam de EBITDA toe tot €205 mln (een stijging van 1 procent), bij een EBITDA-marge van 17,1 procent, iets lager dan in het eerste kwartaal van 2007. In het bijzonder de onderdelen Surfactants, Polymer Chemicals en Chemicals Pakistan presteerden op een duidelijk beter niveau.

Nettoresultaat

Het nettoresultaat uit doorlopende activiteiten vóór incidentele posten bedroeg €136 mln, 4 procent lager dan vorig jaar. Tijdens het kwartaal waren er incidentele lasten van €151 mln (2007: €90 mln), die grotendeels betrekking had op kosten voor de integratie van ICI (€84 mln) en een afschrijving van de overgenomen opgewaardeerde voorraden voor in totaal €42 mln. Het nettoresultaat inclusief incidentele posten uit doorlopende activiteiten bedroeg €36 mln (2007: €78 mln). Uit niet-doorlopende activiteiten werd een nettoresultaat van €82 mln gerealiseerd. Het totale nettoresultaat voor het eerste kwartaal van 2008 bedroeg €118 mln, een stijging van €40 mln vergeleken met vorig jaar.

Liquiditeit – sterke financiële positie

Op 2 januari 2008 werd ICI overgenomen voor een bruto prijs van €11,5 miljard, waarvan €5 miljard betrekking had op activa en passiva aangehouden voor verkoop. Voorafgaand aan de doorverkoop aan Henkel begin april – voor een contante opbrengst van €4 miljard – sloot AkzoNobel een juridische herstructurering af van National Starch. Dat verklaart een relatief hoge liquiditeit en kortetermijnschuldenpositie aan het einde van het eerste kwartaal van 2008. Het geïnvesteerd vermogen nam toe als gevolg van de overname van ICI en de daarbij behorende goodwill en immateriële activa van €8,1 miljard. Half maart is AkzoNobel begonnen aan een nieuw aandeleninkoopprogramma van €1 miljard als eerste tranche in een programma van €3 miljard. Naar verwachting zal het volledige programma van €3 miljard in circa 12 maanden worden voltooid.

Marktomstandigheden

Ondanks zwakkere economische omstandigheden in de volgroeide markten en negatieve valuta-invloeden vertrouwt AkzoNobel erop sneller te groeien dan de markt en tenminste dezelfde resultaten als in 2007 te behalen.

De eerstekwartaalresultaten zijn niet gecontroleerd. In de tekst van dit persbericht worden pro forma cijfers gebruikt als vergelijking.