Actualiteiten

Op het Chemie Park Delfzijl, een sterk geïntegreerde, dynamische en duurzame keten van ondernemingen die elkaars hoogwaardige producten en diensten afnemen en verwerken, is AkzoNobel met zo’n 400 werknemers de grootste werkgever. Van zout wordt onder meer chloor en monochloorazijnzuur gemaakt, producten die van groot belang zijn voor de chemische industrie. De productie hiervan valt onder de BRZO-wetgeving. 

Mogelijk één BRZO-inspectie voor twee fabrieken AkzoNobel

5 oktober 2017 - “Een inspectie die in prettige sfeer is verlopen en met een centraal onderwerp dat zich lastig liet oppakken”, zo begon de voorlopige terugkoppeling van de BRZO-inspectie bij de monochloorazijnzuur (MCA)- en chloorfabriek (MEB) van AkzoNobel in Delfzijl. Naar aanleiding van de inspectie van 2016 werd nog een overtreding vastgesteld. Er werden geen nieuwe overtredingen geconstateerd.

De overtreding ontstond doordat een actiepunt uit de inspectie van 2016 niet voldoende was opgepakt. De Inspectie hierover: “AkzoNobel heeft aangegeven een specifiek hijstoestel kort voor gebruik te keuren. Het inspectieteam vindt dat keuringen, ook voor dit specifieke toestel, jaarlijks dienen plaats te vinden. Dat is niet gebeurd.” Verder maakte de Inspectie een opmerking over de bevestiging van enkele flenzen. “Dat vraagt ons inziens om meer aandacht.”

Het centrale onderwerp, ageing (de invloed van leeftijd en slijtage), blijkt voor Inspectie en AkzoNobel lastig. “Dat is voor ons ook een zoektocht”, erkende Hans Bremer, verantwoordelijk voor het cluster MCA-MEB van AkzoNobel Delfzijl. “Ageing is voor ons een integraal onderdeel van ons onderhoud en geen apart onderwerp. Dat maakte het soms wat lastig.” Hij is buitengewoon content met de positieve opmerkingen van de Inspectie over de kennis en kunde van de operators in beide fabrieken. De overweging van Bevoegd Gezag om naar één inspectie voor beide fabrieken toe te werken, is voor hem een signaal van vertrouwen in het veiligheidsniveau en de –prestatie van het cluster.

De officiële rapportage volgt over enkele maanden.

Definitief rapport bevestigt veiligheidsniveau chloorfabriek AkzoNobel Delfzijl

Delfzijl, 25 juli 2017 - Het definitieve rapport over de BRZO-inspectie bij de chloorfabriek van AkzoNobel Delfzijl is in lijn met de terugkoppeling die in april werd gegeven. “De Inspectie constateerde enkele verbeterpunten, zoals het eerder reageren op roestvorming bij de staalconstructie van de chlooropslag en het hebben van een structureel schilderplan. Er werden geen overtredingen vastgesteld. Voor ons een bevestiging dat ons werk- en veiligheidsniveau in de chloorfabriek in orde is”, aldus Hans Bremer, verantwoordelijk voor de chloorproductie in Delfzijl. De verbeterpunten worden opgepakt. 

De inspectie richtte zich onder andere op de afhandeling van wijzigingen aan de installaties (procedure: Voorstel Tot Wijziging - VTW), het toezicht op de prestaties en de borging van een goede conditie van de installatie (invloed van tijd en slijtage). In dat kader zijn een aantal VTW’s en incidenten nader bekeken en werd de levensduur van pakkingen en materiaalkeuze van leidingen besproken. Tijdens een korte rondgang zijn de chlooropslag en de staalconstructie nader bekeken. 

Het aandachtsgebied betrof in eerste instantie de chloorfabriek. Gelet op de integratie van de chloorfabriek en de Monochloorazijnzuurfabriek zijn enkele onderwerpen van laatstgenoemde fabriek ook onderdeel van de inspectie geweest. 

De chloorfabriek van AkzoNobel Delfzijl werd in april bezocht door een team van inspecteurs van Sociale Zaken & Werkgelegenheid, de Omgevingsdienst Groningen en de Veiligheidsregio. 

Zie ook: 
BRZO inspecties
Prima resultaat voorlopige uitkomst BRZO inspectie

Prima resultaat van voorlopige uitkomst BRZO Inspectie bij chloorfabriek AkzoNobel Delfzijl

Delfzijl, 20 april 2017 - In de afsluitende bespreking heeft het BRZO-inspectieteam aangegeven, dat men vooralsnog geen overtredingen heeft vastgesteld. Wel constateerde de Inspectie een aantal verbeterpunten, zoals het eerder reageren op roestvorming bij de staalconstructie van de chlooropslag en het hebben van een structureel schilderplan.

Dinsdag 18 en donderdag 20 april is de chloorfabriek van AkzoNobel bezocht door een team van inspecteurs van Sociale Zaken & Werkgelegenheid, de Omgevingsdienst Groningen en de Veiligheidsregio. Het betrof de jaarlijkse inspectie in het kader van het Besluit Risico Zware Ongevallen (BRZO). Het aandachtsgebied betrof in eerste instantie de chloorfabriek. Gelet op de integratie van de chloorfabriek en de Monochloorazijnzuurfabriek zijn enkele onderwerpen van laatstgenoemde fabriek ook onderdeel van de inspectie geweest.

De agenda van de inspectie omvatte onder andere de wijze waarop wijzigingen in worden afgehandeld (procedure: Voorstel Tot Wijziging - VTW), het toezicht op de prestaties en de borging van een goede conditie van de installatie (invloed van tijd en slijtage). In dat kader zijn een aantal VTW’s en incidenten nader bekeken en werd de levensduur van pakkingen en materiaalkeuze van leidingen besproken. Tijdens een korte rondgang zijn de chlooropslag en de staalconstructie nader bekeken.

“Al met al een prima resultaat”, zo stelde clustermanager Hans Bremer, die het definitieve Inspectierapport over enkele maanden verwacht.

Voorlopige terugkoppeling BRZO-inspectie in MCA-fabriek AkzoNobel

8 november 2016 - Tijdens de voorlopige terugkoppeling aan het eind van de BRZO-inspectie bij de MCA-fabriek (monochloorazijnzuurfabriek) van AkzoNobel zijn twee mogelijke overtredingen gemeld. Het betrof de opslag van niet-gevaarlijke stoffen in een opslagloods en de beschrijving van installatiescenario’s.

“Dat zou jammer zijn, want het algemene werk- en veiligheidsniveau in de MCA-fabriek is wel degelijk op orde”, zo reageert verantwoordelijk clustermanager Hans Bremer. “We zullen het aspect van de opslag van emballage in de opslagloods oppakken en zo spoedig mogelijk aanvullende informatie over het ontwerp van stellingen en sprinklers verstrekken.” 

Het punt van het beschrijven van de installatiescenario’s betitelde hij als ‘worsteling’. “We hebben die scenario’s beschreven en zijn van mening dat we dat op een zeer gedegen wijze hebben gedaan. Blijkbaar wordt iets anders gevraagd. Natuurlijk gaan we dit oppakken, maar enige duiding ‘hoe’ zou wenselijk zijn. Dat versnelt en verbetert onze aanpak.” 

Tijdens de inspectie werd verder onder andere gekeken naar het (geëmailleerde) leidingwerk van gevaarlijke stoffen, orde en netheid en de afhandeling van (recente) incidenten. 

De officiële rapportage volgt over enkele maanden. 

Bevestiging van veiligheidsniveau chloorfabriek AkzoNobel Delfzijl 

20 september 2016 - Het definitieve rapport over de BRZO-inspectie bij de chloorfabriek van AkzoNobel Delfzijl bevat geen wijzigingen ten opzichte van de voorlopige terugkoppeling in april. “Het beeld dat ons werk- en veiligheidsniveau in de chloorfabriek in orde is, wordt hiermee definitief bevestigd”, aldus Hans Bremer, verantwoordelijk voor de chloorproductie in Delfzijl.

De Inspectie kwam met enkele verbeterpunten op het gebied van een duidelijk beleid voor flenskappen, eenduidigheid in de kleuren van leidingen, volledigheid van tekeningen en de kwaliteit van risicobeoordelingen. De tekortkoming ging om de aanwezigheid van enkele oude stickers op leidingen, de afstand tussen de stickers en de richting van sommige pijlen. 

Het gebruik van zogenaamde gidswoorden (hoge temperatuur, lage druk) bij een Voorstel Tot Wijziging heeft de Inspectie niet als tekortkoming beoordeeld. Voor AkzoNobel blijft dit een verbeterpunt. 

AkzoNobel en andere bedrijven zijn actief op het Chemie Park Delfzijl.
Meer informatie over het Chemie Park staat op http://www.chemieparkdelfzijl.nl/