Actualiteiten Boorterrein

In het boorterrein van AkzoNobel bevinden zich zo’n 90 actieve boringen. Dat wil zeggen boringen die op dit moment nog in gebruik zijn voor zoutwinning. Daarnaast zijn er zo’n 465 boringen die niet meer gebruikt worden voor de zoutwinning. Deze boringen gaan gepaard met een groot leidingnetwerk.

Pro-actieve aanpak voor veilige en verantwoorde zoutwinning

Hierbij kan onderscheid gemaakt worden in:
  1. Transportleidingen (horizontaal leidingwerk)
    Hierdoor pompen we onder andere water vanuit de zoutfabriek naar naar de actieve boringen en pekel terug  naar de fabriek. Vanuit de fabriek gaat eveneens brak water en restmateriaal als kalk en bromide via een retourleiding terug naar de boring
  2. Verticale leidingen
    Deze verbinden de horizontale transportleidingen met het boorgat en voeren water tot in de zoutlaag. Via de binnenbuis wordt de pekel naar boven gepompt. 

Lekkages

De afgelopen maanden zijn historische lekkages geconstateerd uit oude en niet meer in gebruik zijnde boringen, de zogenaamde verticale boringen. Om de integriteit van boringen te onderzoeken is in overleg met SodM een onderzoeksplan opgesteld voor mijnbouwkundige en eventueel milieukundige onderzoeken van actieve en inactieve boringen. Alle onderzochte actieve boringen zijn dicht en er is geen sprake van lekkage. 
 
Daarnaast zijn lekkages opgetreden in transportleidingen, het zogenaamde horizontale leidingnetwerk.

Tweesporenbeleid

De zoutproductie mag alleen veilig en verantwoord plaatsvinden. Onze doelstelling is nul incidenten. Elke lekkage is er één teveel. Wij volgen daarom een tweesporenbeleid:

  1. Waar lekkages zijn, pakken we deze meteen aan
  2. Tegelijkertijd onderzoeken we de oorzaak, nemen we preventieve maatregelen en werken we aan structurele oplossingen zodat we nieuwe lekkages kunnen voorkomen.  
Dit betekent dat er diverse werkzaamheden plaatsvinden in het zoutwinningsgebied. Zo vinden er onder andere saneringswerkzaamheden, onderzoeken  en vernieuwing van het leidingwerk plaats.