Boorterrein 2.0: Vernieuwing horizontaal leidingwerk

Boorterrein 2.0

Optimalisatie en vernieuwing leidingwerk voor een duurzame zoutwinning!

Zout hebben we allemaal nodig. Het is een essentiële grondstof waar AkzoNobel in Twente al bijna 100 jaar in voorziet. We willen zout op een veilige en betrouwbare manier winnen. Helaas is dat niet altijd gelukt: er hebben zich de afgelopen jaren lekkages voorgedaan in het leidingwerk. Dat spijt ons enorm, want lekkages passen niet bij onze manier van werken. Wij werken sinds september 2016 aan een structurele oplossing voor deze lekkages in de transportleidingen.

Historische ontwikkeling leidingwerk

Het leidingwerk tussen zoutwinning en fabriek is meegegroeid met de stapsgewijze uitbreiding van de ondergrondse zoutwinning (zie kaart).


 
Optimalisatie en verbetering leidingwerk
Voor het winnen van zout bevinden zich in het Boorterrein van AkzoNobel (gemeenten Hengelo en Enschede) kilometers leidingwerk. Daardoor pompen we onder andere water vanuit de zoutfabriek naar de ruim 80 actieve boringen en pekel terug naar de fabriek. Om het leidingnetwerk aan de nieuwste duurzaamheidseisen te laten voldoen voor zoutwinning is voor een pro-actieve aanpak gekozen (zie bijgaande animatie).

Wij hebben een project opgezet waarbij leidingen die niet volledig betrouwbaar zijn, uit gebruik worden genomen en vervangen worden door nieuwe leidingen. Tegelijkertijd investeren we in technieken om de in gebruik zijnde leidingen beter op integriteit te controleren en preventief te kunnen onderhouden.  

Op deze manier wordt weer een volledig integer en duurzaam leidingwerk gecreëerd. Daarmee geven we concreet inhoud aan AkzoNobel’s lekvrije-ambitie als onderdeel van Boorterrein 2.0. Deze ambitie houdt inmiddels stand sinds juli vorig jaar.
 
Programma en planning
Op onderstaand kaartje zijn de verschillende tracés van de hoofdtransportleidingen (Molenveld, Windmolenweg en Haimersweg) zichtbaar.

Vervangen hoofdleidingen Molenveld Marsteden en Haimersweg
Het streven was om het totaal van circa 30 kilometer nieuwe leidingen uiterlijk 1 januari 2018 in gebruik te nemen. In december was hiervan circa 25 kilometer in gebruik. Tijdens het testen voor ingebruikname van de laatste circa 5 kilometer leiding van de tracés (Windmolenweg, Molenveld en brakwaterleiding)zijn een aantal defecten aan het licht gekomen die nog door de aannemer moeten worden hersteld. De verwachting is dat ook het laatste deel van het nieuwe leidingwerk binnen enkele maanden in gebruik zal worden genomen.
 
Het tracé Windmolenweg is deels gereed en de reserve-transportleiding op het tracé Haimersweg zal, in overeenstemming met de eerdere planning, dit jaar compleet gerenoveerd worden. 
 
Alle werkzaamheden worden vermeld in het Dashboard werkzaamheden Boorterrein.
 
Wat merken omwonenden ervan?
Omwonenden zullen werkzaamheden in het veld waarnemen. Dit zal gepaard kunnen gaan met onder andere extra verkeersbewegingen van voertuigen, mogelijke afzettingen, openliggende terreinen en opslag van materialen. Wij begrijpen dat dit enige overlast met zich mee kan brengen en vragen hiervoor begrip.