Energie en duurzaamheid

Het indampen van pekel tot zout is een continu en intensief proces waar veel energie voor nodig is. AkzoNobel is voortdurend op zoek naar duurzame mogelijkheden energie en koolstofdioxide te besparen.

Mannen met bouwhelmen en gele hesjes bij een zoutproductielocatie

Het Energiebedrijf voorziet AkzoNobel voor een deel zelf in de energiebehoefte. Daarnaast betrekt AkzoNobel stoom van de naastgelegen bedrijven Twence en Empyro. Hiermee wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het klimaatbeleid.

Warmtekrachtkoppeling

AkzoNobel maakt al sinds 1926 gebruik van warmtekrachtcentrales. Stoom en stroom worden opgewekt via warmtekrachtkoppeling (WKK) om de energie uit aardgas optimaal te benutten.
Onder hoge druk wordt stoom geproduceerd. Via turbines worden hiermee generatoren aangedreven, die elektrische energie opleveren. In de turbines blijft lage druk-stoom over. Deze komt van pas bij het indampen van de pekel. Een deel van de elektrische energie wordt gebruikt voor de kracht- en lichtvoorziening op de locatie Hengelo. De stroom die over is, wordt aan het openbare elektriciteitsnet geleverd. Er zijn zelfs voorzieningen getroffen, waardoor het Energiebedrijf, in geval van storing van het openbare net, de gemeente Hengelo van elektriciteit kan voorzien.

Energie-installatie met buizen

De gasturbine heeft een hoog rendement, waardoor een forse besparing op het aardgas gerealiseerd wordt. Ter vergelijk: een normale elektriciteitscentrale heeft een rendement van 40-45%. Het Energiebedrijf van AkzoNobel levert met het WKK-concept een rendement van ongeveer 85%. Daardoor is de uitstoot van schadelijke stoffen aanzienlijk verminderd.

Stoom van Twence

Naast het gebruik van eigen aardgas gestookte ketels wordt sinds 2011 ook gebruik gemaakt van stoomlevering door Twence. In de afvalenergiecentrale van Twence wordt stoom geproduceerd voor het opwekken van elektriciteit. Via een 2,2 kilometer lange geïsoleerde bovengrondse leiding tussen Twence en AkzoNobel wordt die hete stoom aan de zoutfabriek geleverd. Via warmtewisselaars wordt de stoom ingezet om pekelwater te verdampen.
Deze stoomlevering sluit naadloos aan bij het duurzaamheidsbeleid van AkzoNobel. Er wordt een substantiële besparing op fossiele brandstoffen gerealiseerd en de uitstoot van CO2 wordt beperkt. In 2016 werd ruim 700.000 ton stoom geleverd. Hiermee is het aardgasverbruik van ongeveer 45.000 huishoudens bespaard en de uitstoot van circa 110.000 ton CO2 vermeden.

Stoom van Empyro

De pyrolysefabriek Empyro bevindt zich sinds 2014 op het AkzoNobel terrein. Deze produceert olie uit houtsnippers. Biomassa, zoals houtsnippers, wordt in contact gebracht met heet zand, waardoor binnen twee seconden olie, houtskool en gas ontstaan. Via een bovengronds leidingnet is Empyro aan het Energiebedrijf van AkzoNobel verbonden. Sinds 2015 levert Empyro 3-8 ton stoom per uur. Dankzij de stoom van Empyro wist AkzoNobel het aardgasverbruik in 2016 met 3.000.000 m3 terug te dringen en hiermee een CO2-reductie van 5.880 ton te realiseren.

Koelwater: gesloten systeem

Naast de energievoorziening zorgt het Energiebedrijf ook voor perslucht en water, waaronder koelwater. Dit wordt uit het Twentekanaal gepompt en door een gesloten koelsysteem geleid, zodat het niet in aanraking komt met de bedrijfsprocessen. Het koelwater wordt na gebruik in het kanaal teruggepompt, nadat de temperatuur in een tweetal koeltorens is teruggebracht.

Het Energiebedrijf is ISO 9000 en 14001 en OHSAS 18001 gecertificeerd.

Cijfers

Productie80 MW elektriciteit per jaar
Productie75-155 ton per uur hoge druk stoom
Rendement WKK85%
Stoomlevering door Twence700.000 ton per jaar
Stoomlevering door Empyro33.000 ton per jaar
CO2-reductie130.000 ton per jaar
Aardgasbesparing75 miljoen m3 per jaar