Energieopslag in zoutcavernes

AkzoNobel erkent dat opslag van energie een belangrijk onderwerp is in de ontwikkeling van de energietransitie. Zoutcavernes kunnen een belangrijke rol spelen in de tijdelijke, grootschalige opslag van energie, bijvoorbeeld in de vorm van samengeperste lucht (CAES) of waterstofgas. Op dit moment bestaan geen initiatieven en of plannen voor energieopslag in Hengelo.

De huidige zoutcavernes zijn ook niet geschikt voor de opslag van samengeperste lucht of waterstof. De zoutcavernes liggen voor deze toepassingen o.a. niet diep genoeg. Verder vereisen dergelijke energie opslag projecten grote investeringen en de betrokkenheid van meerdere partijen.

In het Noorden beschikt AkzoNobel wel over geschikte cavernes, op grotere diepte en in een veel dikkere zoutlaag en strategisch gesitueerd in het bijzijn van een elektriciteit en gasnetwerk. Momenteel onderzoekt een consortium de mogelijkheden voor opslag van samengeperste lucht in cavernes bij Zuidwending. Daarbij spelen uiteraard milieu, veiligheid en maatschappelijk draagvlak een hoofdrol. AkzoNobel staat altijd open om met de overheid mee te denken over hoe bij te dragen aan de energietransitie.