Horizontaal leidingwerk en Boorterrein 2.0

AkzoNobel wil zout op een veilige en betrouwbare manier winnen. Helaas is dat niet altijd gelukt: er hebben zich de afgelopen jaren (2016-2018) lekkages voorgedaan in het leidingwerk. Dat spijt ons enorm, want lekkages passen niet bij onze manier van werken. Daarom hebben we een structurele oplossing gerealiseerd.

Kaartje met geschiedenis zoutwinning en leidingnetwerk

Voor het winnen van zout bevinden zich in het Boorterrein van AkzoNobel kilometers leidingwerk. Daardoor pompen we water vanuit de zoutfabriek naar de ruim 80 actieve boringen en pekel terug naar de fabriek. Om het leidingnetwerk aan de nieuwste duurzaamheidseisen te laten voldoen voor zoutwinning, is het hele netwerk aangepakt. Deze animatie laat precies zien hoe.

Leidingen die niet volledig betrouwbaar bleken, zijn vervangen worden door nieuwe. Tegelijkertijd hebben we geïnvesteerd in de modernste techniek om de leidingen nog beter op integriteit te controleren en preventief te kunnen onderhouden.

Op deze manier is weer een volledig integer en duurzaam leidingwerk gecreëerd. Daarmee geven we concreet inhoud aan AkzoNobel’s lekvrije-ambitie als onderdeel van Boorterrein 2.0.

Alle werkzaamheden worden vermeld in het Dashboard werkzaamheden Boorterrein.

Omwonenden zullen af en toe werkzaamheden in het veld waarnemen. Dit kan gepaard gaan met extra verkeers, afzettingen, openliggende terreinen en opslag van materialen. Wij begrijpen dat dit enige overlast met zich mee kan brengen en vragen hiervoor begrip.