Klankbordgroep

AkzoNobel heeft een Klankbordgroep. De Klankbordgroep is ingesteld om bij te dragen aan een open en transparante communicatie richting de lokale omgeving.

Binnen de Klankbordgroep wordt op een constructieve manier samengewerkt. Het biedt omwonenden/betrokkenen de gelegenheid tot het stellen van vragen, het meedenken over belangrijke zaken als communicatie, veiligheid, milieu, impact op de omgeving e.d., maar ook om zich uit te spreken over hun gevoelens, meningen en informatiebehoeften t.a.v. AkzoNobel. AkzoNobel zal onderwerpen aan de orde kunnen stellen met het doel daarover in discussie te gaan. Zo kan AkzoNobel in overleg met de Klankbordgroep ontwikkelingen schetsen en plannen en ideeën ontvouwen.

Presentatie Klankbordgroep 30-01-2017
Presentatie Klankbordgroep 03-04-2017