Lekkages horizontaal leidingwerk

Het leidingnetwerk tussen de zoutfabriek en het boorterrein dat op ongeveer anderhalve meter diepte onder de grond ligt, wordt aan de hand van een lange termijn onderhoudsplan structureel en met regelmaat verbeterd. Toch hebben zich de afgelopen jaren meerdere lekkages voorgedaan in en buiten de zoutfabriek van AkzoNobel. Dat betreuren wij zeer.

Lekkages horizontaal leidingwerk

Onze doelstelling is te komen tot nul incidenten en wij zijn vastbesloten om dit uiterlijk eind 2017 te realiseren. Onze aanpak is erop gericht om de integriteit en betrouwbaarheid van het leidingnetwerk te verbeteren.

Zie Boorterrein 2.0: vernieuwing horizontaal leidingwerk.

AkzoNobel heeft transparantie hoog in het vaandel staan en heeft daarom een historisch overzicht samengesteld van lekkages in het zoutwinningsgebied rond Hengelo/Enschede. Bronnen van het overzicht zijn het beschikbare archiefmateriaal van AkzoNobel en Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). Daarmee is mogelijk gebleken een betrouwbaar overzicht te bieden over de periode 1994 tot heden.

In het horizontale leidingnet, tussen fabriek en boorterreinen, kan een onderscheid gemaakt worden in lekkages waarbij de oorzaak in het leidingwerk ligt en lekkages waarbij de oorzaak operationeel is, dat wil zeggen door menselijk handelen. Daarbij is het ook belangrijk om een onderscheid maken in het medium (mengwater, pekel, brak water e.d.).

Alle opgetreden lekkages in het horizontale leidingnet in de periode 1994-heden zijn in alle gevallen hersteld zonder blijvende gevolgen voor grondwater en/of milieu.