Productieproces zout

Het productieproces bestaat in hoofdlijnen uit de pekelzuivering, het indampen, centrifugeren, drogen en zeven en de opslag. Deze infographic laat dat proces goed zien.

Pekelzuivering

In de pekelzuivering worden verontreinigingen als calcium- en magnesiumzouten uit de ruwe pekel verwijderd. De onoplosbare stoffen die uit de pekel komen, worden teruggevoerd naar oude boringen om de zoutholtes weer op te vullen. De heldere en gezuiverde voedingspekel is nu geschikt voor de productie van zout. Het omzetten van voedingspekel in zout vindt plaats in de indampinstallatie.

Indampen en centrifugeren

De indampinstallatie laat water verdampen door het koken van de pekel. Het zout kristalliseert dan uit. De waterdamp uit de indampinstallatie wordt daarna als proceswater in de fabriek toegepast of opnieuw als oploswater in de boorputten gebruikt. Deze geavanceerde methode garandeert een efficiënt gebruik van energie en de productie van zeer zuiver zout.
Het uitgekristalliseerde zout komt als een dikke brij uit de indampers. De zoutbrij wordt in centrifuges ontdaan van het meeste overgebleven water.

Drogen en zeven

In de afdeling ‘Droogzout’ wordt een deel van de zoutbrij na centrifugeren, gedroogd en gezeefd van grof tot heel fijn zout. Verschillende korrelgroottes hebben elk met hun eigen specifieke toepassingen. Zo wordt er voor tafelzout (de busjes van 125 gram) extra fijn zout gebruikt om goed te kunnen strooien.

Opslag

Een grote houten silo dient als opslagruimte voor ongedroogd zout. Dit zout is bestemd voor wegenzout en industrie.Hoewel het zout vooral per schip wordt afgevoerd, worden er ook auto’s met wegenzout verladen. Consumptiezout wordt opgeslagen in speciale hoge silo’s. Tenslotte vullen we big bags met zout. Dit zijn zakken gevuld met 1000 of 1250 kilo zout dat wordt gebruikt bij het boren naar olie.

Zout wordt in zakken gegoten

Verpakken: 90 gram tot 35 ton

De verpakkingsafdeling is in de jaren negentig nieuw gebouwd en sindsdien steeds gemoderniseerd. Hiermee is het ’s werelds modernste verpakkingsinstallatie voor zout. Productie is grotendeels geautomatiseerd, vanaf de toevoer van zout tot en met aflevering in het magazijn. Al met al zijn er 10 verpakkingslijnen en een tweetal productielijnen om silo auto’s tot 35 ton te vullen met zout.

Lopende band met zoutverpakking

Zout wordt verpakt in busjes van 90 tot 750 gram en in papieren pakjes van 1 kg onder bijvoorbeeld de bekende merknamen voor consumptiezout Jozo en Nezo. Zout wordt ook in kartonnen verpakkingen van 500 gram tot 2 kg verpakt; onder andere onder de merknaam Broxomatic voor waterontharding in de vaatwasser. En in verpakkingen van 25 kilo als Broxetten voor industriële waterontharding. Ook wordt er zowel consumptiezout als zout voor de vaatwasser verpakt in plastic zakken van 1 en 2 kg. Aan consumptiezout wordt meestal jodium toegevoegd en voor bijvoorbeeld de Duitse markt ook fluor.

Pakken zout op de keukentafel

Op de afdeling verpakking wordt ook zakgoed geproduceerd: zakken van 3 tot 25 kg en big bags van 1000 kg. Aan deze producten kan ook jodium toegevoegd worden, bijvoorbeeld aan zout voor de broodproductie. Aan zout wat gebruikt wordt voor conservering van vlees wordt nitriet toegevoegd, wat verkleuring van het vlees tegengaat en conservering verbetert. Een belangrijk deel van het hier geproduceerde zakgoed vindt onder de merknaam Suprasel zijn weg naar de voedingsmiddelenindustrie. Zout met jodium en zout met nitriet wordt ook in silo auto’s geleverd.In de afdeling Librox worden likstenen en zouttabletten gemaakt door zout samen te persen in een vorm.

Verlading en vervoer

Vanuit de grote houten silo of het magazijn worden het verpakte en onverpakte zout verladen en vervoerd per truck, container, trein of schip. De ligging aan het Twentekanaal is daarvoor heel belangrijk – en de belangrijkste reden waarom de fabriek op deze plek is gebouwd.