Uitbreiding zoutwinning

AkzoNobel wint al sinds 1918 zout in de gemeenten Hengelo en Enschede. De hoeveelheid winbaar zout in het huidige gebied is door bovengrondse beperkingen, zoals woongebieden en natuur, onvoldoende om de zoutproductie op de langere termijn veilig te stellen. Om de pekelproductie op lange termijn op een economisch en maatschappelijk verantwoorde wijze zeker te stellen zal een uitbreiding van het boorterrein naar Haaksbergen plaatsvinden.


Om een ongestoorde overgang van het oude naar het nieuwe boorterrein te garanderen en om een eventuele vertraging te kunnen opvangen is de ontwikkeling van een aantal nieuwe boringen in het bestaande boorterrein noodzakelijk. In het voorjaar van 2011 heeft daartoe nader seismisch onderzoek plaatsgevonden, waarbij de keuze op het gebied “Ganzebos”, tussen Beckum en Boekelo, is gevallen.