Zoutwinning Ganzebos

AkzoNobel wint al ruim 75 jaar zout in de gemeenten Hengelo en Enschede. Om de pekelproductie op lange termijn op een economisch en maatschappelijk verantwoorde wijze zeker te stellen zal een uitbreiding van het boorterrein naar Haaksbergen plaatsvinden.

Ganzebos

Om een ongestoorde overgang van het oude naar het nieuwe boorterrein te garanderen en om een eventuele vertraging te kunnen opvangen is de ontwikkeling van een aantal nieuwe boringen in het bestaande boorterrein noodzakelijk. In het voorjaar van 2011 heeft daartoe nader seismisch onderzoek plaatsgevonden, waarbij de keuze op het gebied “Ganzebos”, tussen Beckum en Boekelo, is gevallen. In 2013 zijn de eerste 16 boringen uitgevoerd en in het najaar van 2017 zal begonnen worden met de eerste van 5 boringen van fase 2. Met fase drie zal naar verwachting in het tweede kwartaal van 2018 gestart worden.
Uitgebreide informatie over de aanleiding, plaats van de boringen, het leidingtracé, geologie, planning e.d. is te vinden op de posters van de informatieavond ‘Ontwikkeling boorterrein Ganzebos’.


Links en downloads