Zoutwinning Haaksbergen

AkzoNobel wint sinds 1918 zout in Twente. Zoutwinning is begonnen in Boekelo en vanaf 1933 is het wingebied verplaatst naar de omgeving van Hengelo en Enschede.

Zoutwinning Haaksbergen

Het zout wordt gewonnen door oplosmijnbouw uit afzettingen van het Röt-zout op 300 tot 450 meter diepte. De hoeveelheid winbaar zout in het huidige gebied is door bovengrondse beperkingen, zoals woongebieden en natuur, onvoldoende om de zoutproductie op de langere termijn veilig te stellen. In het huidige wingebied zijn er nog maar beperkte en versnipperde mogelijkheden van zoutwinning.

In Hengelo beschikt AkzoNobel over een moderne fabriek waarmee nog tientallen jaren op een economisch en milieutechnisch verantwoorde wijze zoutwinning en verwerking kan plaatsvinden. Voor AkzoNobel, haar klanten en de werkgelegenheid in de regio is het belangrijk dat de zoutwinning op een economisch en maatschappelijk verantwoorde wijze voor de lange termijn zeker gesteld wordt. Voor de voortzetting van de zoutproductie is het noodzakelijk om een nieuw gebied voor zoutwinning in productie te nemen.

Op basis van een proefboring en uitgebreid onderzoek in de regio heeft AkzoNobel in 2011 besloten om in de toekomst de nieuwe zoutwinning in het gebied ten noorden van Haaksbergen te ontwikkelen. Voordat in Haaksbergen zout wordt gewonnen worden nog eerst 31 boringen in het gebied Ganzebos, gelegen tussen Beckum en Boekelo, gemaakt. Met de eerste fase is in 2013 gestart en dit zal naar verwachting in 2019 afgerond worden, waarna AkzoNobel zoals het er nu naar uitziet in 2020 in Haaksbergen zal starten.