Lekkages overzicht verticaal leidingwerk

Inactieve boringen: lekkage
 

Nummer Boring Locatie Datum onderzoek Verontreiniging   Mogelijke oorzaak Actie
1 335 Haimersweg, Enschede Aug-16 ± 11m3 olie Tot maximaal 18 meter vanaf het boorgat Lekke schroefverbindingen (54 en 97 meter) Nader milieukundig onderzoek loopt
2 330 Hofdijk, Enschede Sep-16 Olie, Pekel (water met ca. 30% zout) 1)2) Tot maximaal 20 meter vanaf het boorgat Lekke schroefverbinding (132 en 180 meter) / Lek buisdeel 218 meter) Nader milieukundig onderzoek loopt
3 336 Haimersweg, Enschede Sep-16 Olie1) Tot maximaal 20 meter vanaf het boorgat Lekke schroefverbinding (82 meter) / Lek buisdeel 12 en 34 meter) Nader milieukundig onderzoek loopt
4 340 Boekelerhoekweg, nabij A35, Enschede Sep-16 Olie, Pekel (water met ca. 30% zout) 1)2) Tot maximaal 20 meter vanaf het boorgat Lekke schroefverbindingen (10 en 19 meter) Nader milieukundig onderzoek loopt
5 342 Boekelerhoekweg, nabij A35, Enschede Sep-16 Olie, Pekel (water met ca. 30% zout) 1) Tot maximaal 20 meter vanaf het boorgat Lekke schroefverbindingen (12, 23, en 36 meter) Nader milieukundig onderzoek loopt
6 82 Grote Veldweg, Hengelo okt- 16 ntb ntb ntb Nader mijnbouwkundig- en milieukundig onderzoek loopt
7 128 Twence-terrein, Tienbunderweg, Enschede okt- 16 ntb ntb ntb Nader milieukundig onderzoek loopt
8 186 Hogedijk, Enschede okt- 16 ntb ntb ntb Nader mijnbouwkundig- en milieukundig onderzoek loopt
9 190 Wullenweg, Enschede okt- 16 ntb ntb ntb Nader milieukundig onderzoek loopt
10 341 Boekelerhoekweg, nabij A35, Enschede dec- 16 ntb ntb ntb Nader mijnbouwkundig- en milieukundig onderzoek loopt
11 339 Boekelerhoekweg, nabij A35, Enschede jan- 17 ntb ntb ntb Nader milieukundig onderzoek loopt
12 329 Hofdijk, Enschede mei- 17 ntb ntb ntb Nader milieukundig onderzoek loopt
13 331 Hofdijk, Enschede nov-17 ntb ntb ntb Nader mijnbouwkundig en milieukundig onderzoek loopt

1) Omvang en reikwijdte nog nader te bepalen.
2) Vervolgonderzoek moet uitsluiten of de aanwezigheid van pekel gerelateerd is aan de (natuurlijke) overgang van zoet naar brakwater.