Locatie Delfzijl

Op het Chemie Park Delfzijl, een sterk geïntegreerde, dynamische en duurzame keten van ondernemingen die elkaars hoogwaardige producten en diensten afnemen en verwerken, is AkzoNobel met zo’n 400 werknemers de grootste werkgever.

Locatie Delfzijl

BRZO-inspecties chemiecluster AkzoNobel Delfzijl

In Delfzijl wordt van zout onder meer chloor en monochloorazijnzuur gemaakt, producten die van groot belang zijn voor de chemische industrie. De productie hiervan valt onder de BRZO-wetgeving.

Definitief rapport bevestigt veiligheidsniveau chloorfabriek AkzoNobel Delfzijl

Het definitieve rapport over de BRZO-inspectie bij de chloorfabriek van AkzoNobel Delfzijl is in lijn met de terugkoppeling die in april werd gegeven. “De Inspectie constateerde enkele verbeterpunten, zoals het eerder reageren op roestvorming bij de staalconstructie van de chlooropslag en het hebben van een structureel schilderplan. Er werden geen overtredingen vastgesteld. Voor ons een bevestiging dat ons werk- en veiligheidsniveau in de chloorfabriek in orde is”, aldus Hans Bremer, verantwoordelijk voor de chloorproductie in Delfzijl. De verbeterpunten worden opgepakt.

De inspectie richtte zich onder andere op de afhandeling van wijzigingen aan de installaties (procedure: Voorstel Tot Wijziging - VTW), het toezicht op de prestaties en de borging van een goede conditie van de installatie (invloed van tijd en slijtage). In dat kader zijn een aantal VTW’s en incidenten nader bekeken en werd de levensduur van pakkingen en materiaalkeuze van leidingen besproken. Tijdens een korte rondgang zijn de chlooropslag en de staalconstructie nader bekeken.

Het aandachtsgebied betrof in eerste instantie de chloorfabriek. Gelet op de integratie van de chloorfabriek en de Monochloorazijnzuurfabriek zijn enkele onderwerpen van laatstgenoemde fabriek ook onderdeel van de inspectie geweest. De chloorfabriek van AkzoNobel Delfzijl werd in april 2017 bezocht door een team van inspecteurs van Sociale Zaken & Werkgelegenheid, de Omgevingsdienst Groningen en de Veiligheidsregio.

Meer informatie

BRZO+ Inspecties AkzoNobel

Nieuwsbericht Chemie Park Delfzijl

Meer informatie over het Chemie Park op www.chemieparkdelfzijl.nl.