Locatie Deventer

Op de locatie Deventer heeft AkzoNobel Specialty Chemicals twee activiteiten: productie van organische peroxiden en research, development en innovatie (RD&I).

Locatie Deventer

De productie van organische peroxiden is omgeven met strenge veiligheidsmaatregelen vanwege het potentieel explosieve karakter. Organische peroxiden vormen een belangrijke hulpstof voor de kunststofindustrie. De productie wordt verplaatst naar andere locaties van AkzoNobel Specialty Chemicals. Naar verwachting zal dit eind 2017 zijn afgerond. De researchactiviteiten en een distributiecentrum voor organische peroxiden (ook wel logistieke hub genoemd) zullen in Deventer blijven.

Een belangrijk deel van de research, development en innovatie van AkzoNobel Specialty Chemicals wordt in Deventer uitgevoerd. Ongeveer een derde van alle researchers van AkzoNobel Specialty Chemicals wereldwijd werkt op deze locatie. De locatie maakt deel uit van de wereldwijde keten van AkzoNobel Specialty Chemicals laboratoria waar continu wordt gezocht naar oplossingen op het gebied van duurzaamheid, veiligheid en efficiency.
Naast de standaard laboratoria zijn ook een veiligheidslaboratorium en een pilot plant (Complex Organic Plant) op de locatie in Deventer gevestigd.