Locatie Rotterdam Botlek/Europoort

AkzoNobel in Rotterdam Botlek/Europoort is een producent van chloor, natronloog, bleekloog, waterstof, metaalalkylen en dimethylether.

In Rotterdam Botlek en Europoort beschikt AkzoNobel over vier fabrieken. Het Membraan Electrolyse Bedrijf (MEB) op het Bedrijvenpark Botlek maakt uit zout, dat dagelijks per schip wordt aangevoerd, chloor, natronloog, bleekloog en waterstof. Het chloor wordt per pijpleiding geleverd aan Shin-Etsu op het Bedrijvenpark Botlek en aan klanten in de regio. Het Metaal Alkylen Bedrijf (MAE) produceert metaalalkylen en er is een gecombineerde warmtekrachtcentrale die o.a. stoom en elektriciteit levert aan de bedrijven op het Bedrijvenpark Botlek. In de Europoort heeft AkzoNobel een Dimethyletherfabriek (DME).

De producten die wij maken zijn essentiële ingrediënten voor allerlei producten in ons dagelijkse leven. Zo worden chloor en loog onder andere gebruikt in de automobielindustrie, in farmaceutische producten, in de productie van zonnecellen en als desinfecterende middelen in zwembaden. Maar de belangrijkste toepassing van chloor is PVC: polyvinylchloride. Dit product wordt vooral in de bouw gebruikt voor o.a. buizen en kozijnen, maar ook in dakbedekking. Dimethylether wordt als ozon-vriendelijk drijfgas gebruikt in o.a. deodorant en haarlakken en metaalalkylen vinden hun weg als grondstof voor de farmaceutische industrie en de elektronica industrie.

Resultaten BRZO inspectie 2016

In de maand juni 2016 heeft het Bevoegd Gezag de BRZO inspectie uitgevoerd bij AkzoNobel in Botlek/Europoort.  De inspectie in grote lijnen positief verlopen. We hebben positieve feedback ontvangen van ISZW en DCMR over o.a. het proces van onderhoudswerk. Er zijn in totaal vier overtredingen geconstateerd, waarvan drie bij de DME. De overtredingen zijn tijdens de inspectie ongedaan gemaakt.

Periode 2011-2015

In de periode 2011 tot en met 2015 hebben de autoriteiten een aantal tekortkomingen geconstateerd. Het is ons beleid om in samenwerking met de daartoe aangewezen instanties een actieplan op te stellen op om de situatie zo spoedig mogelijk te verbeteren. Een groot deel van de geconstateerde tekortkomingen waren terug te voeren op de kwaliteit van onze documentatie. Wij hebben hier actie op ondernomen en alle overtredingen in de genoemde periode zijn daarna opgeheven. De tekortkomingen betroffen geen acute veiligheidsrisico’s voor de omgeving.

Oude bodemverontreiniging Bedrijvenpark Botlek

In de periode 1997-1985 zijn de bodem en het grondwater verontreinigd met ethyleendichloride (EDC), een hulpstof voor het maken van PVC. Via een pompsysteem wordt het grondwater door een Bioreactor geleid, waardoor in tientallen jaren de bodem zou worden gesaneerd. Het proces is gevolgd door continue grondwateranalyses. Met hulp van moderne techniek is gebleken dat de hoeveelheid EDC in de bodem groter is dan gedacht. Er stroomt ook verontreinigd grondwater de haven in, maar van gevaar voor drinkwater of blootstelling is geen sprake. In overleg met Rijkswaterstaat wordt vastgesteld wat de beste oplossing is om aan deze situatie definitief een einde te maken.

Meer over AkzoNobel in Rotterdam Botlek/Europoort.