Duurzaam en verantwoord opereren

AkzoNobel wil duurzaam en verantwoord opereren en draagt als BRZO-bedrijf de verantwoordelijkheid voor mens en milieu. Onze visie is: geen gewonden en geen incidenten.

Duurzaam en verantwoord opereren

Om dit te bereiken werken wij aan voortdurende verbeteringen op het gebied van persoonlijke veiligheid, productveiligheid en procesveiligheid. Wij hanteren strikte procedures en richtlijnen, voeren jaarlijks interne inspecties uit en werken met geavanceerde veiligheidsmanagementsystemen.

Daarnaast zorgen wij voor training en scholing van onze medewerkers en zijn er speciale veiligheidsprogramma’s. Wij hebben de aandacht verder voortdurend gericht op het verstevigen van de veiligheidscultuur in de organisatie. Veiligheid is bij AkzoNobel dan ook de verantwoordelijkheid van iedereen in de organisatie.

Het Membraan Electroly Bedrijf in de Botlek is een BRZO-bedrijf vanwege de aanwezigheid van hoeveelheden chloor  en metaalalkylen. De Dimethyletherfabriek in de Europoort is ook een BRZO-bedrijf op grond van de hoeveelheid opslag dimethylether. In het kader van het Besluit Risico Zware Ongevallen (BRZO) worden deze twee fabrieken jaarlijks aan een strenge  inspectie onderworpen.

Tijdens zo’n inspectie wordt door een samengesteld inspectieteam bestaande uit DCMR, (RWS,) Arbeidsinspectie en Brandweer gekeken naar de wijze waarop bedrijven omgaan met BRZO-wetgeving, in hoeverre ze voldoen aan de normen en op welke wijze ze dit in hun managementsysteem borgen.

Duurzaam en verantwoord opereren