Onze rol in de regio

AkzoNobel maakt als chloorproducent in de haven van Rotterdam onderdeel uit van het zgn. Chloorcluster dat een belangrijke rol speelt in de economie van Rotterdam.

Onze rol in de regio

Ons streven is een belangrijke en betrouwbare partner in de regio te zijn voor werknemers, contractors, klanten, leveranciers, buren en omliggende gemeenten. Wij hebben duurzaamheid hoog op de agenda staan, zowel ten aanzien van onze medewerkers als het milieu.

Economische bijdrage

AkzoNobel maakt als chloorproducent in de haven van Rotterdam onderdeel uit van het zgn. chloorcluster. Het chloor, natronloog, bleekloog en waterstof dat hier wordt geproduceerd, zijn belangrijke ingrediënten voor de omliggende chemiebedrijven.

De verbindende factor is echter chloor dat vooral wordt toegepast in de productie van vinylchloride (VCM) en vervolgens in PVC (ca. 1/3), gevolgd door de productie van isocyanaten (voor polyurthanen). Niet voor niets staat de VCM-fabriek van Shin-Etsu op hetzelfde terrein als AkzoNobel en is ook de iso-cyanatenfabriek van Huntsman vlakbij. Het chloor wordt per pijpleiding naar deze klanten getransporteerd.

Het chemiecluster werkt verder nauw samen met afnemers om grondstoffen en restproducten optimaal te gebruiken. AkzoNobel draagt voortdurend bij aan het verder versterken van het chloorcluster, dat een belangrijke economische bijdrage levert aan de economie van Rotterdam.

Duurzaamheid

Wij hebben in 2015 en 2016 een significante energiebesparing gerealiseerd in de membraanelectrolyse fabriek. We gaan ook investeren in nieuwe technologie waardoor het energieverbruik in de fabriek tot 10% lager is. De jaarlijkse besparing is vergelijkbaar met het elektriciteitsverbruik van 26.000 huishoudens.

Ook in de landelijke discussie hoe de Nederlandse bedrijven concurrerend kunnen blijven in de toekomst spelen wij een belangrijke rol. Samen met Van Gansewinkel, Air Liquide, AVR, Enerkem, Havenbedrijf Rotterdam, gemeente Rotterdam, DCMR Milieudienst, provincie Zuid-Holland, InnovationQuarter en Clean Tech Delta onderzoekt AkzoNobel de realisatie van een waste-2-chemicals fabriek in de regio.

Betrouwbare partner

AkzoNobel wil een belangrijke en betrouwbare partner in de regio zijn voor werknemers, contractors, klanten, leveranciers, buren en omliggende gemeenten. Wij bieden werkgelegenheid aan zo’n 300 eigen personeel en 500 contractors, maar ook indirect aan vele toeleveringsbedrijven.

Wij werken voortdurend aan het verder efficiënter, veiliger en betrouwbaarder maken van onze installaties en processen.  Dit draagt bij aan onze hoofddoelstelling om het vrijkomen van gevaarlijke stoffen en energie te voorkomen en het preventief beschermen van mens en milieu.

Onze rol in de regio