Directie Akzo Nobel Nederland B.V.

De business units hebben een grote vrijheid van handelen binnen het strategisch kader van onze onderneming en rapporteren rechtstreeks aan de Executive Committee.

In een aantal landen hebben we nationale organisaties die de activiteiten coördineren, bijvoorbeeld AkzoNobel Nederland. AkzoNobel Nederland heeft een eigen Directie en Raad van Commissarissen.