Deze website maakt gebruik van cookies. Deze cookies zorgen ervoor dat het bezoek aan onze website zo goed mogelijk verloopt. Daarnaast helpt het ons begrijpen hoe u de website gebruikt. Als u door gaat met het gebruik van deze website accepteert u de cookies. Cookie informatie pagina
Close

Privacy Statement

Deze site wordt beheerd en onderhouden door de AkzoNobel eenheid waarnaar verwezen wordt op het "Website Owner" gedeelte van deze website (hierna "AkzoNobel" of "wij"). AkzoNobel is verantwoordelijk voor de verwerking van alle persoonsgegevens die via deze website zijn verzameld.

Deze website heeft als voornaamste doel een dynamisch hulpmiddel en business tool te zijn, zodat wij u op de best mogelijke wijze onze diensten kunnen aanbieden. Wij willen dat u zich veilig voelt wanneer u onze site bezoekt en beloven tijdens zo’n bezoek te zorgen voor uw privacy. Hierna volgt een overzicht van hoe wij uw privacy tijdens uw bezoek beschermen, op basis van en conform de van toepassing zijnde privacy wetgeving.

Welke informatie verzamelen wij?

Informatie op deze website wordt op twee manieren verzameld: direct (b.v. wanneer u informatie verschaft op diverse pagina’s van deze website) en indirect (b.v. via de technologie van onze site). Dit wordt hierna nader uitgelegd.

Wij verzamelen informatie die u vrijwillig aan ons verstrekt, b.v. door formulieren op de website in te vullen, u aan te melden voor een conferentie of deel te nemen aan een online enquête. Wanneer wij dit soort informatie verzamelen, laten wij u weten waarom wij om informatie vragen en hoe wij deze zullen gebruiken. Het is geheel aan u of u deze informatie wilt verstrekken of niet. De volgende categorieën persoonsgegevens mogen worden verzameld: naam, contactgegevens en andere informatie die u op formulieren op de website invult.

Eén voorbeeld van indirect verkregen informatie betreft onze Internet toegangslogs. Wanneer u deze website benadert, wordt uw Internet adres automatisch ingenomen en in onze Internet toegangslogs geplaatst. Ook verzamelen wij informatie door middel van het gebruik van cookies. Cookies zijn kleine informatiebestanden waarin informatie omtrent uw bezoek aan deze website wordt bewaard en teruggezocht – bijvoorbeeld, hoe u op onze site kwam, hoe u door de site navigeerde en welke informatie voor u van belang was. Onze cookies identificeren u slechts als een nummer. Als u het gebruik van cookies niet prettig vindt, kunt u natuurlijk altijd de cookies op uw computer blokkeren door de instellingen van de voorkeuren of het optiemenu van uw browser te wijzigen. Het is echter wel zo dat wanneer uw browser geen cookies van deze website accepteert, u mogelijk geen toegang hebt tot alle features van deze website of niet van alle features gebruik kunt maken.

Hoe gebruiken wij deze informatie?

Uw persoonsgegevens worden gebruikt om deze website te onderhouden, bijvoorbeeld door het beantwoorden van uw vragen, het verwerken van uw inschrijving voor een conferentie en het toezenden van informatie met betrekking tot huidige of toekomstige activiteiten van AkzoNobel. Wij zullen vóór de verzending van dergelijke informatie hiervoor uw toestemming vragen, indien dit wettelijk vereist is. Wij voeren een indirecte analyse uit van de verzamelde gegevens om te bepalen in welke opzichten onze site het meest effectief is, om ons te helpen manieren te vinden om de site te verbeteren en uiteindelijk om te bepalen hoe wij deze met maatwerk effectiever kunnen maken. Ook is het mogelijk dat wij gegevens voor andere doeleinden gebruiken; in dat geval worden deze beschreven op het punt waar de informatie verzameld wordt.

Gaan wij deze gegevens delen met buitenstaanders?

Verzamelde gegevens worden bij AkzoNobel als wereldwijde organisatie internationaal door heel de organisatie doorgegeven. Wij verkopen geen persoonsgebonden informatie en delen deze slechts met onze adviseurs. Ook kunnen zich andere momenten voordoen waarop wij informatie moeten delen, bijvoorbeeld bij een evenement waar wij informatie over maaltijdvoorkeuren moeten doorgeven aan het cateringbedrijf. Maar ook in dit geval wordt u, voordat u informatie verstrekt, geïnformeerd omtrent de reden waarom wij u om specifieke informatie vragen en is het geheel aan u of u deze informatie al dan niet wilt verstrekken.

Hoe zit het met gevoelige persoonsgegevens?

In het algemeen is het niet ons streven gevoelige persoonsgegevens te verzamelen via deze site. Wanneer het wel onze bedoeling is zulke gegevens te verzamelen, vragen wij uw toestemming voor het beoogde gebruik van deze gegevens. Het kan ook zo zijn dat bepaalde gevoelige persoonsgegevens per ongeluk worden verzameld. Wanneer u ons ongevraagd van gevoelige persoonsgegevens voorziet, stemt u in met ons gebruik daarvan afhankelijk van het toepasselijke recht zoals beschreven in deze Privacy en Cookie Verklaring. De verwijzingen naar "gevoelige persoonsgegevens" hebben betrekking op de diverse categorieën persoonsgegevens die volgens de Europese en andere privacy-beschermingswetten een speciale behandeling vereisen, waaronder in sommige gevallen de noodzaak voor het verkrijgen van expliciete toestemming. Tot deze categorieën behoren persoonlijke identificatienummers, persoonsgegevens omtrent persoonlijkheid en privéleven, ras of ethnische afstamming, nationaliteit, politieke opvattingen, lidmaatschap van politieke partijen of bewegingen, religieuze, filosofische of andere vergelijkbare overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond of professionele of beroepsorganisatie, lichamelijke of geestelijke gezondheid, genetische code, verslavingen, geslachtsleven, eigendomszaken of strafblad (inclusief informatie omtrent vermoedelijke criminele activiteiten).

Beveiliging en bewaartermijn

De beveiliging van de overdracht, opslag en verwerking van persoonsgegevens die via deze website zijn verzameld geschiedt met behulp van de huidige, gebruikelijke technische maatregelen. In het algemeen bewaart AkzoNobel de persoonsgegevens die zijn verkregen via deze website niet langer dan nodig is om de doelstellingen waarvoor zij werden verzameld te bereiken, of zolang als wettelijk voorgeschreven is.

Hebt u toegang tot uw informatie?

U hebt op basis van deze Privacy en Cookie Verklaring het recht om te weten of wij informatie over u hebben en als dat zo is, hebt u recht op toegang tot deze informatie en kunt u eisen dat deze waar onjuist gecorrigeerd wordt. Ook hebt u het recht uw persoonsgegevens te laten wissen of blokkeren wanneer eventuele verwerking ervan in strijd is met de geldende privacy wetgeving.