Wiert Willemsz.
Sikkens Windpark

AkzoNobel streeft naar 100% CO2-vrij en 100% duurzame energie in 2050. Opwekking van duurzame energie op de eigen locaties is een belangrijk uitgangspunt van AkzoNobel om deze doelen te behalen. Op deze projectwebsite vindt u informatie over het initiatief van AkzoNobel voor het plaatsen van windturbines op het eigen terrein van AkzoNobel in Sassenheim. U vindt informatie over: 

Verder kunt u informatie vinden over:

Het initiatief

Wij hebben als doel om alle energie die op de locatie Sassenheim wordt verbruikt in eigen beheer duurzaam op te wekken. Het elektriciteitsverbruik op deze locatie is circa 15 GWh, wat vergelijkbaar is met het elektriciteitsverbruik van 4.300 huishoudens.

Wij willen het volgende bereiken:

 • Een project wat veilig is voor omgeving en werknemers
 • Verduurzamen van 100% van ons elektriciteitsverbruik
 • Een kostendekkend project, AkzoNobel heeft namelijk niet het doel winst te maken met het opwekken van duurzame energie
 • Beperken van negatieve impact op omwonenden, werknemers en de locatie
 • Omwonenden de mogelijkheid geven tot participatie in het project

Met windturbines verduurzamen wij op de locatie het hele elektriciteitsgebruik voor de lange termijn. Hiervoor is 6 MW aan windturbines nodig; dit kunnen bijvoorbeeld 2 turbines van 3 MW per stuk zijn. AkzoNobel streeft niet het volledig eigendom na van de windturbines. Dit biedt mogelijkheden voor participatie door belanghebbenden.

Naast het plaatsen van windturbines willen wij ook zonnepanelen plaatsen waar dat op ons terrein kan. Hiermee kunnen wij maximaal 10% van ons elektriciteitsverbruik duurzaam opwekken. Ter illustratie: wij zouden circa 20 hectare aan zonnepanelen nodig hebben om onze locatie volledig te voorzien van duurzame stroom, die ruimte – vergelijkbaar met 30 voetbalvelden – hebben wij niet. 

Het proces

AkzoNobel volgt de volgende stappen tijdens het ontwikkeltraject. Dit overzicht wordt bijgewerkt zodra meer stappen helder zijn.

 1. Informatieavond AkzoNobel 16 mei 2017 (start)
 2. De gemeente en provincie gaven ook een informatieavond op 7 juni
 3. In gesprek met college- en raadsleden van gemeente Teylingen (7 juni 2017)
 4. Keuze voor te volgen planologische procedure
 5. Oprichting klankbordgroep participatie (4 oktober 2017)
 6. Opstellen plan voor proces participatie met de klankbordgroep (november 2017)
 7. Start aanvraag planologisch proces
 8. AkzoNobel kiest voor het indienen van de vergunningaanvraag bij haar bevoegd gezag, de Provincie Zuid-Holland.
 9. Opstellen participatieplan met de klankbordgroep (start februari 2018)
 10.  Uitvoering van ruimtelijk en milieutechnische onderzoeken voor het bestemmingsplan en vergunningen
 11.  AkzoNobel laat voor alle mogelijke negatieve impact onderzoeken uitvoeren, zoals op het gebied van externe veiligheid, ecologie, geluid- en slagschaduw.
 12.  AkzoNobel heeft een ecologische Quick scan laten uitvoeren. Resultaten zijn besproken in het klankbordoverleg op 6 december 2017.
 13.  Inloopavond AkzoNobel (verwachting eind Q2 / begin Q3 2018)
 14.  Inloopavond gemeente Teylingen (verwachting eind Q2 / begin Q3 2018)
 15.  Vergunningaanvraag gereed (verwachting Q3 2018)
 16.   Publicatie van stukken ten behoeve van inspraak
 17.   Inspraakperiode (6 weken)
 18.   Participatieplan definitief (voor besluitvorming gereed)
 19.   Planologische besluitvorming door gemeente en/of provincie Zuid-Holland

Antwoorden op veel gestelde vragen vindt u hier.
 

Visualisaties

De locatie

Het bedrijventerrein van AkzoNobel langs de A44 in Sassenheim is door de provincie aangeduid als geschikte locatie voor windenergie. De procedure die de provincie heeft doorlopen vindt u op de website van de provincie Zuid-Holland. Er zijn tot op heden twee turbinelocaties onderzocht: WT01 en WT02. Let op: dit is indicatief en geen definitieve keuze voor de windturbines noch de locaties.

Links
 

Provincie Zuid HollandInformatie over het windinitiatief
Gemeente TeylingenInformatie over het windinitiatief
Wind op landInformatie van de overheid (Agentschap NL) over windenergie en gerelateerde regelgeving.
NWEA Nederlandse Wind Energie Associatie, de belangenbehartiger van windenergie in Nederland.
Westermeerwind in Urk Hoe denken bewoners uit Urk over windpark Westermeerwind?
 

Antwoorden op veelgestelde vragen vindt u hier.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen? Wij staan u graag te woord. Stuur dan een e-mail.

Wiert Willemsz. Sikkens Windpark
Rijksstraatweg 3 
2171 AJ Sassenheim
Nederland

Gemeente en provincie
De gemeente Teylingen biedt informatie over de procedure en inspraak van dit windinitiatief. Lees hier meer.

Op de website van de provincie Zuid-Holland vindt u meer informatie over de aangewezen locatie en de procedure die de provincie heeft doorlopen bij het vaststellen van de locatie.