Itupeva, Brazil

Akzo Nobel Ltda - Divisao Quimica
Rodovia AkzoNobel 707
Bairro São Roque da Chave
13295-000 Itupeva, São Paulo
Caixa Postal 32
13295-000 Itupeva, São Paulo
Brazil

T +55 11 4591 8800
F +55 11 4591 1495 

ISO Certificates